Luận văn thạc sỹ: phân lập promoter của gen mã hóa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu