Luận văn thạc sĩ vật lý khảo sát hiệu suất của detector hpge với hình học mẫu lớn bằng phương pháp monte carlo

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 58046 tài liệu