Luận văn Phát triển phần mềm áp dụng các phương pháp Scrum và Extreme Programming

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 58046 tài liệu