Luận án tiến sĩ vật lí electron vμ phonon trong dây lượng tử có cấu trúc lõi - vỏ

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25522 tài liệu