Luận án tiến sĩ toán học phân loại các biểu diễn của một số nhóm ma trận lượng tử

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25394 tài liệu