Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu biến tính tinh bột bằng một số tác nhân hóa học và ứng dụng.

  • Số trang: 186 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59124 tài liệu