Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu biến tính tinh bột bằng một số tác nhân hóa học.

  • Số trang: 179 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 58046 tài liệu