Lấy mẫu nén (compressed sampling)

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 203 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu