Lập kế hoạch marketing cho công ty cổ phần fiditour chi nhánh cần thơ năm 2015

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD ---  --- VÕ THỊ NGỌC HUYỀN LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR CHI NHÁNH CẦN THƠ NĂM 2015 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: QTKD - Marketing Mã số ngành: KT1145A1 12/ 2014 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD ---  --- VÕ THỊ NGỌC HUYỀN MSSV: 4115582 LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR CHI NHÁNH CẦN THƠ NĂM 2015 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QTKD - MARKETING Mã số ngành: KT1145A1 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Th.S: LÊ QUANG VIẾT 12/ 2014 2 LỜI CẢM TẠ Trong quá trình theo học ở trường cũng như quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp. Ngoài sự nổ lực của bản thân, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của những người xung quanh. Em xin chân thành gửi đến: Tất cả quý thầy cô Bộ môn Marketing, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ lời cảm ơn sâu sắc nhất. Em cám ơn quý thầy cô đã tận tình truyền đạt những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu và cần thiết cho em trong 4 năm vừa qua. Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến thầy Lê Quang Viết đã hướng dẫn cho em, thầy không chỉ đơn thuần là giáo viên hướng dẫn mà thầy còn giúp cho em biết thêm được rất nhiều kinh nghiệm sống, giúp em vượt qua tất cả những khó khăn và hoàn thành tốt bài luận văn tốt nghiệp của mình. Xin gửi lời cảm ơn đến chị Trần Kim Oanh phó giám đốc công ty cổ phần Fiditour chi nhánh Cần Thơ, chị Trần Thị Thu Thúy trưởng phòng Kế toán cùng tất cả các anh chị trong công ty đã nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian em thực tập tại công ty. Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cám ơn đến ba mẹ đã không ngừng động viên con khi con gặp khó khăn và tất cả bạn bè giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Cuối cùng em xin chúc quý thầy cô Bộ môn Marketing, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần thơ, thầy Lê Quang Viết luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt! Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2014 Sinh viên thực hiện VÕ THỊ NGỌC HUYỀN 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2014 Sinh viên thực hiện VÕ THỊ NGỌC HUYỀN 2 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 4 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 5 MỤC LỤC _____________________________________________________________ Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ............................................................................... 1 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .............................................................. 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ............................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...................................................................... 2 1.3.1. Không gian nghiên cứu .................................................................. 2 1.3.2. Thời gian nghiên cứu...................................................................... 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................... 3 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ....................................................................... 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................................................................... 5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ........................................................................ 5 2.1.1. Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lữ hành .............................. 5 2.1.2. Các khái niệm về Marketing và kế hoạch Marketing ..................... 7 2.1.3. Mục tiêu Marketing của công ty ..................................................... 8 2.1.4. Nội dung của kế hoạch Marketing .................................................. 9 2.1.5. Lý thuyết trong phương pháp phân tích .......................................... 15 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................... 16 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .......................................................... 16 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ........................................................ 16 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR CHI NHÁNH CẦN THƠ ................................................................................... 18 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ........... 18 3.1.1. Lịch sử hình thành ........................................................................... 18 3.1.2. Các giai đoạn phát triển của công ty ............................................... 18 3.2. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR CHI NHÁNH CẦN THƠ ............................................................................................................... 19 3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển ...................................................... 19 3.3. NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG............... 20 3.3.1. Nhiệm vụ, chức năng của chi nhánh ............................................... 20 3.3.2. Lĩnh vực hoạt động của chi nhánh .................................................. 21 3.4. BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY ...................................................................................................... 21 3.4.1. Sơ đồ tổ chức của chi nhánh ........................................................... 21 3.4.2. Chức năng của các bộ phận trong công ty ...................................... 22 6 3.5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH QUA CÁC NĂM .............................................................................................................. 23 3.5.1. Khối du lịch trong nước .................................................................. 24 3.5.2. Khối du lịch nước ngoài .................................................................. 26 3.6.TÌNH HÌNH CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CHI NHÁNH . 27 3.6.1. Trình độ năng lực và số lượng công nhân viên............................. 27 3.6.2. Chính sách đối với nhân viên ........................................................ 29 3.7. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI................................................................................................................. 29 CHƯƠNG 4: LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR CHI NHÁNH CẦN THƠ NĂM 2015 .......................................... 30 4.1. XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY ................... 30 4.1.1. Nghiên cứu thị trường du lịch ....................................................... 30 4.1.2. Xác định thị trường mục tiêu ........................................................ 31 4.2. CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY VẬN DỤNG TRONG THỜI GIAN QUA .......................................................................... 32 4.2.1. Chính sách sản phẩm .................................................................... 33 4.2.2. Chính sách giá ............................................................................... 37 4.2.3. Chính sách phân phối .................................................................... 39 4.2.4. Chính sách chiêu thị ...................................................................... 40 4.2.5. Quá trình dịch vụ........................................................................... 43 4.2.6. Dịch vụ khách hàng ..................................................................... 43 4.2.7. Yếu tố con người ........................................................................... 44 4.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH ..... 45 4.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô .......................................................... 45 4.3.2. Phân tích môi trường vi mô .......................................................... 50 4.4. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA CHI NHÁNH ......................................................................................................... 54 4.5. KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR CHI NHÁNH CẦN THƠ ...................................................................................... 60 4.5.1. Chiến lược sản phẩm ..................................................................... 60 4.5.2. Chiến lược giá ............................................................................... 61 4.5.3. Chiến lược phân phối dịch vụ ....................................................... 62 4.5.4. Chiến lược chiêu thị ...................................................................... 62 4.5.5. Yếu tố con người ........................................................................... 65 4.5.6. Quá trình dịch vụ........................................................................... 65 4.5.7. Dịch vụ khách hàng (chăm sóc khách hàng) ................................ 65 4.5.8. Tổ chức và thực hiện ..................................................................... 66 4.6. PHÂN TÍCH MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH ........................................ 69 7 4.6.1. Cơ sở xác định mục tiêu ................................................................ 69 4.6.2. Mục tiêu cần đạt được khi thực hiên kế hoạch ............................. 70 4.7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA KẾ HOẠCH ........................................... 70 CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR CHI NHÁNH CẦN THƠ ..................................................................................................................... 71 5.1. GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM.............................................. 71 5.1.1. Sản phẩm tour ngoài tỉnh .............................................................. 71 5.1.2. Sản phẩm tour trong tỉnh ............................................................... 71 5.2. GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH GIÁ ........................................................... 71 5.3. GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI ............................................ 72 5.4.1. Thị trường Cần Thơ ...................................................................... 72 5.4.2. Thị trường các tỉnh lân cận ........................................................... 72 5.4. GIẢI PHÁP XÚC TIẾN ......................................................................... 72 5.5. GIẢI PHÁP DỊCH VỤ ........................................................................... 73 5.5.1. Cơ sở hạ tầng................................................................................. 73 5.5.2. Phong cách phục vụ ...................................................................... 73 5.6. GIẢI PHÁP YẾU TỐ CON NGƯỜI ..................................................... 73 5.7. GIẢI PHÁP HÌNH THỨC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG .................... 74 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ....................................................... 75 6.1. KẾT LUẬN ............................................................................................ 75 6.2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................ 76 6.2.1. Đối với tổng công ty cổ phần Fiditour chi nhánh Cần Thơ .......... 76 6.2.2. Đối với tổng Cục Du Lịch Việt Nam và sở Văn hóa thể thao và Du Lịch Cần Thơ ......................................................................................... 77 8 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 2.1. Ma trận SWOT ...................................................................................... 16 Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Fiditour chi nhánh Cần Thơ ........... 23 Bảng 3.2. Tình hình doanh thu của khối du lịch trong nước ................................. 25 Bảng 3.3. Tình hình doanh thu của khối du lịch nước ngoài ................................. 26 Bảng 3.4. Trình độ và số lượng công nhân viên .................................................... 28 Bảng 4.1. Bảng giá tour du lịch nội địa ................................................................. 38 Bảng 4.2. Bảng giá tour du lịch nước ngoài........................................................... 38 Bảng 4.3. Ma trận SWOT ...................................................................................... 57 Bảng 4.4. Sơ đồ bố trí thời gian thực hiện các hoạt động chiêu thị trong năm 2015 ................................................................................................................................ 67 Bảng 4.5. Kế hoạch nhân sự cho các biện pháp chiêu thị ...................................... 68 9 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1. Sơ đồ mục tiêu hoạt động marketing ..................................................... 9 Hình 2.2. Quy trình hình thành hành vi mua hàng ................................................. 12 Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức của chi nhánh .................................................................. 21 Hình 3.2. Biểu đồ thể hiện doanh thu của khối du lịch trong nước qua các năm .. 25 Hình 3.3. Biểu đồ thể hiện doanh thu của khối du lịch nước ngoài qua các năm .. 26 Hình 4.1. Các sản phẩm land tour của chi nhánh ................................................... 33 Hình 4.2. Các tour du lịch trong nước của chi nhánh ............................................ 34 Hình 4.3. Các tour du lịch nước ngoài của chi nhánh ............................................ 35 Hình 4.4. Sơ đồ phân phối trực tiếp của chi nhánh ................................................ 39 Hình 4.5. Sơ đồ phân phối gián tiếp....................................................................... 40 Hình 4.6. Các hình thức khuyến mãi của chi nhánh .............................................. 41 Hình 4.7. Hình thức quà tặng của chi nhánh .......................................................... 41 Hình 4.8. Quảng cáo trên trang web của chi nhánh ............................................... 41 Hình 4.9. Quảng cáo trên mạng xã hội của chi nhánh ........................................... 42 Hình 4.10. Quảng cáo trên báo............................................................................... 42 Hình 4.11. Chi nhánh tổ chức tặng quà trung thu cho các em học sinh................. 42 Hình 4.12. Khi nhân viên đón tiếp khách hàng ...................................................... 45 Hình 4.13. Thu nhập bình quân người dân ĐBSCL (2006- 2012) ........................ 46 10 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long ĐHCT: Đại Học Cần Thơ CB- CNV: Cán bộ - Công nhân viên CP: Cổ phần BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm tai nạn VHTT & DL: Văn hóa thể thao và du lịch 11 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành một trong những nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa xã hội. Hoạt động du lịch đang được phát triển một cách mạnh mẽ và trở thành một ngành kinh tế trọng điểm ở nhiều nước trên thế giới. Du lịch đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của tình hữu nghị, hòa bình và mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Việt Nam là một nước nhiệt đới nằm trong khu vực Châu Á –Thái Bình Dương, với danh hiệu là “ rừng vàng biển bạc” được thiên nhiên ban tặng, có điều kiện tự nhiên xã hội và vị trí địa lý vô cùng thuận lợi cho việc phát triển du lịch. Chính phủ và nhân dân ta cũng đang coi trọng ngành du lịch và xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Với xu thế phát triển của mình, ngành du lịch đã có những đóng góp đáng kể cho GDP. Bên cạnh đó, du lịch Việt Nam đã và đang hội nhập cùng thế giới, như gia nhập tổ chức Du lịch Châu Á Thái Bình Dương và là thành viên thứ 11 trong tổ chức này. Với các chính sách mở cửa nền kinh tế và ngoại giao của Việt Nam với mong muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới đã thu hút khách du lịch quốc tế trên thế giới tới Việt Nam ngày càng tăng. Họ đến nước ta với nhiều mục đích như tìm hiểu về phong tục tập quán, thưởng ngoạn phong cảnh, nghỉ ngơi và tìm kiếm cơ hội đầu tư ... Mặt khác, việc đổi mới nền kinh tế đã cải thiện mức sống của người dân, dẫn đến các nhu cầu tăng lên trong đó có nhu cầu về du lịch. Điều này đã thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển với tốc độ khá cao tạo ra một thị trường kinh doanh sôi động. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay marketing là một ngành không thể thiếu đối với tất cả các ngành kinh tế và trong đó có ngành kinh doanh du lịch lữ hành. Marketing là một cầu nối các doanh nghiệp với khách hàng, là tác nhân quan trọng kết nối các nguồn lực và khả năng của doanh nghiệp với thị trường, đem lại nguồn lợi vô cùng lớn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, ngành du lịch lữ hành thì khách hàng là vô cùng quan trọng. Với mục tiêu phục vụ tốt hơn khách hàng, mở rộng thị trường tại khu vực ĐBSCL với các sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng Fiditour, ngày 25/03/2010 Công ty đã chính thức khai trương Chi Nhánh Cần Thơ đặt tại trung tâm quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ nơi được mệnh danh là thủ đô của miền Tây Tây Đô. Trãi qua hơn 20 năm kinh nghiệm phục vụ khách hàng cùng với đội ngũ nhân viên tại địa phương được đào tạo bài bản, nhiệt tình sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu du lịch ngày càng cao của du khách Miền Tây. Tuy nhiên, qua phân tích kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy doanh thu của chi nhánh tăng đều qua các năm đặt biệt là năm 2013 qua các lý do khách quan và chủ quan. Với kết quả kinh doanh tốt 12 như vậy đòi hỏi ban lãnh đạo chi nhánh cần phải có một kế hoạch Marketing hoàn chỉnh để nắm bắt được nhu cầu du lịch của khách hàng mục tiêu thì hiệu quả kinh doanh sẽ không ngừng tăng nhanh. Trong quá trình thực tập tại công ty, tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các bộ phận trong công ty, nhất là bộ phận kinh doanh vì đây là bộ phận đảm nhiệm các chương trình quảng cáo, khuyến mãi,.. vì hiện tại công ty vẫn chưa có bộ phận marketing chuyên biệt. Nhờ làm việc trong môi trường kinh doanh này nên tôi đã nhận thấy rằng : muốn nâng cao hiệu quả trong kinh doanh lữ hành thì đòi hỏi các công ty lữ hành cần phải có chiến lược marketing khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Điều đó cho thấy vai trò của bộ phận marketing trong công ty là vô cùng cần thiết, nó như quyết định sự sống còn của công ty. Nhận ra được điều đó nên tôi quyết định chọn tên đề tài “Lập kế hoạch Marketing cho Công ty Cổ Phần Fiditour chi nhánh Cần Thơ năm 2015” đề làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng hoạt động Marketing tại công ty du lịch Fiditour chi nhánh Cần thơ từ đó lập kế hoạch Marketing Mix trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành cho Công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế hoạch Marketing để công ty thu hút khách du lịch trong thời gian tới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động Marketing của Công ty du lịch Fiditour chi nhánh Cần Thơ - Lập kế hoạch Marketing Mix cho Công ty du lịch Fiditour chi nhánh Cần Thơ - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế hoạch Marketing để thu hút khách du lịch đến với Công ty du lịch Fiditour chi nhánh Cần Thơ. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu Không gian nghiên cứu là hoạt động marketing tại Công ty Cổ Phần Fiditour chi nhánh Cần Thơ 1.3.2 Thời gian nghiên cứu - Đề tài được nghiên cứu bằng số liệu thứ cấp thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2011, 2012, 2013. - Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 04/08/2014 đến 17/11/2014 13 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng Nghiên cứu của đề tài là các công cụ marketing trong kinh doanh du lịch lữ hành của Công ty Cổ Phần Fiditour Chi nhánh Cần Thơ 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU - Nguyễn Thị Hải Bình (LVTN 2012- ĐHCT ), “Giải pháp marketing sản phẩm dành cho sinh viên tại Công ty du lịch Cửu Long”. Đề tài này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ của Công ty du lịch của sinh viên và chiến lược marketing của công ty thông qua đó đề ra các giải pháp marketing sản phẩm du lịch dành cho sinh viên thông qua số liệu thứ cấp thu thập từ công ty và số liệu sơ cấp thu mẫu từ các sinh viên trên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPCT . Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh và marketing của Công ty Cổ phần du lịch Cửu Long trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành qua các năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng năm 2012, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, so sánh tương đối và tuyệt đối để phân tích thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Cửu Long. Mục tiêu 2: Nghiên cứu hành vi đi du lịch của sinh viên và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ của công ty du lịch của sinh viên, mục tiêu này sử dụng phương pháp phân tích tần số, thống kê mô tả để mô tả đối tượng nghiên cứu và hành vi đi du lịch của sinh viên; sử dụng kiểm định T-test với giả thuyết H0: khả năng chi trả trung bình của nam nữ, sinh viên thuộc các trường đại học khác nhau; dùng hệ số Cronbach’s alpha để kiểm định độ tin cậy thang đo, Kiểm định KMO để kiểm định sự tương quan của các biến trong tổng thể, dùng phân tích nhân tố để phân tích và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ của công ty du lịch đối với sinh viên. Mục tiêu 3: Đề ra gải pháp marketing sản phẩm du lịch dành cho sinh viên, mục tiêu này tác giả dùng phương pháp suy luận tổng hợp để đưa ra kết luận và giải pháp tiếp cận cũng như phát triển nhóm khách hàng tiềm năng là sinh viên. - Nguyễn Thị My (LVTN 2010- DHCT) “Lập kế hoạch Marketing cho công ty du lịch Vietravel chi nhánh Cần Thơ năm 2011” đề tài được thực hiện với mục tiêu là lập kế hoạch marketing cho dịch vụ lữ hành của công ty du lịch Vietravel chi nhánh Cần Thơ năm 2011 phù hợp với mục tiêu kinh doanh cũng như năng lực hiện tại của công ty đồng thời đáp ứng được tối đa nhu cầu của khác hàng. Đề tài được thực hiện bằng số liệu thứ cấp được lấy từ Internet và Công ty, số liệu sơ cấp bằng cách thu mẫu đối tượng là các khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty, cụ thể qua các mục tiêu sau: Mục tiêu 1: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và quí 3 năm 2010 đồng thời nghiên cứu hiện trạng marketing của công ty để tìm ra mặt mạnh, mặt yếu của công ty, mục tiêu này sử dụng phương pháp so sánh tương đối và tuyệt đối để phân tích. Mục tiêu 2: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ lữ hành của công ty, sử dụng phương pháp thống 14 kê mô tả, phân tích tần số cùng các kiểm định T-test, Anova để phân tích. Mục tiêu 3: Phân tích các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến công ty nhằm tìm ra các cơ hội và thách thức của công ty, mục tiêu này thu thập số liệu từ Internet. Mục tiêu 4: Xây dựng kế hoach Marketing và đề ra một số biện pháp thực hiện kế hoach đó, đề tài sử dụng phương pháp phân tích Swot để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa của công ty từ đó lập kế hoạch marketing cho công ty. - Lý Như Ý ( LVTN 2011- DHCT), “ Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm tấm lợp Fibrocement của công ty cổ phần xây dựng Motilen”. Nội dung đề tài tập trung vào việc lập kế hoạch marketing cho sản phẩm tấm lợp Fibrocement của công ty cổ phần xây dựng Motilen Cần Thơ để nâng cao hình ảnh công ty, tăng lợi thế cạnh tranh, thị phần của doanh nghiệp cụ thể qua 3 mục tiêu sau: Mục tiêu 1: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty so với đối thủ, mục tiêu này đề tài xoáy quanh phương pháp thu thập thông tin từ nội bộ công ty và các trang web liên quan đến mục tiêu. Mục tiêu 2: Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm tấm lợp Fibrocement nhằm nâng cao khả năng nhận biết của người tiêu dùng đối với sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng doanh số cho sản phẩm này, đề tài sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp và phân tích SWOT để từ đó hoạch định kế hoạch marketing cho sản phẩm. Mục tiêu 3: Từ những phân tích trên đưa ra một số giải pháp để thực hiện kế hoạch marketing cho hoàn chỉnh. 15 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lữ hành 2.1.1.1. Khái niệm lữ hành Hiện nay có nhiều quan niệm khác nhau về lữ hành, trong nội dung nghiên cứu của đề tài này xin trình bày hai quan niệm: Theo quan niệm chung: “Lữ hành là sự di chuyển của con người từ nơi này đến nơi khác”. Theo cách đề cập này thì hoạt động du lịch bao gồm yếu tố lữ hành, nhưng không phải tất cả các hoạt động lữ hành đều là du lịch. Theo quan niệm của Việt Nam: “ Lữ hành chỉ là một lĩnh vực kinh doanh trong ngành du lịch, lữ hành bao gồm những hoạt động tổ chức, sắp xếp các chương trình du lịch cho khách”. 2.1.1.2. Doanh nghiệp lữ hành Ở Việt Nam, doanh nghiệp lữ hành được định nghĩa như sau: “Doanh nghiệp lữ hành là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, được thành lập nhằm mục đích sinh lời bằng việc giao dịch, ký kết các hợp đồng du lịch và tổ chức các chương trình du lịch”. (Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch. Tổng cục du lịch- số 715/TCDL, ngày 09/07/1994). 2.1.1.3. Khái niệm và phân loại khách du lịch Khái niệm khách du lịch : (Theo Luật du lịch của Việt Nam): -Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến - Khách du lịch quốc tế (International tourist): là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch và công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch - Khách du lịch nội địa (Domestic tourist): là công dân Việt nam và người nước ngoài cư trú tại Việt nam đi du lịch trong vi phạm lãnh thổ Việt Nam. Phân loại khách du lịch: Theo tổ chức Du lịch thế giới (WTO), khách du lịch bao gồm: 16 +Khách du lịch quốc tế (International tourist): Khách du lịch quốc tế đến (Inbound tourist): là những người từ nước ngoài đến du lịch một quốc gia. Khách du lịch quốc tế ra nước ngoài (Outbound tourist): là những người đang sống trong một quốc gia đi du lịch nước ngoài. +Khách du lịch trong nước (Internal tourist): Gồm những người là công dân của một quốc gia và những người nước ngoài đang sống trên lãnh thổ quốc gia đó đi du lịch trong nước. +Khách du lịch nội địa (Domestic tourist): Bao gồm khách du lịch trong nước và khách du lịch quốc tế đến. Đây là thị trường cho các cơ sở lưu trú và các nguồn thu hút khách trong một quốc gia. +Khách du lịch quốc gia (National tourist): Gồm khách du lịch trong nước và khách du lịch quốc tế ra nước ngoài 2.1.1.4. Kinh doanh lữ hành Ở Việt Nam kinh doanh lữ hành được định nghĩa như sau: “ Kinh doanh lữ hành là việc xây dựng , bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch nhằm mục đích sinh lời”. Kinh doanh lữ hành bao gồm: - Kinh doanh du lịch trong nước: Là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch cho du khách du lịch trong nước. - Kinh doanh lữ hành quốc tế: Là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch cho khách du lịch nước ngoài. - Đại lý lữ hành (Travel Agency): là tổ chức, cá nhân bán chương trình du lịch của công ty lữ hành cho khách du lịch nhằm hưởng hoa hồng, không tổ chức các chương trình du lịch đã bán. (theo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2001/NĐ- CP ngày 05/06/2001 của chính phủ về Kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch) Các loại hình du lịch Theo mục đích chuyến đi ở mỗi du khách nhu cầu và động cơ đi du lịch có khác nhau. Có thể chia thành các loại hình du lịch phổ biến sau: Du lịch lữ hành: là loại hình du lịch hấp dẫn các du khách thích tham quan nghỉ dưỡng thông qua một cá nhân hoặc một tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, được quản lý và tổ chức hoạt động thuong mại trực tiếp hoặc gián tiếp đến các loại dịch vụ, hàng hóa du lịch … 17 Du lịch văn hóa: là loại hình du lịch hấp dẫn những du khách thích tìm hiểu, nghiên cứu những giá trị nhân văn, những phong tục tập quán, các giá trị về văn hóa nghệ thuật … của một dân tộc hay một bộ tộc nào đó ở những điểm đến. Du lịch thiên nhiên: thu hút những du khách thích tìm về với thiên nhiên, say mê phong cảnh đẹp và khám phá thế giới động vật hoang dã. Du lịch dân tộc học: là loại hình du lịch thu hút những du khách khao khát tìm về cội nguồn, trở về quê hương, tìm hiểu, tìm kiếm hay khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống bản địa của quê cha đất tổ. Du lịch xã hội: là loại hình du lịch mà mục đích chính là được tiếp xúc, giao lưu và hòa nhập với những nguời khác, những cư dân bản xứ, những bộ tộc nơi họ đến. Du lịch tôn giáo: là loại hình du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng đặt biệt của các tín đồ, kể cả những người theo các tôn giáo khác đối với một đấng tối cao nào đó. Ðây là loại hình du lịch xuất hiện từ rất lâu và ngày nay thu hút hàng triệu du khách trên thế giới. Du lịch giải trí: là loại hình du lịch phục vụ cho du khách có nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí … để phục hồi thể thể chất và tinh thần hay tái sản xuất sức lao động. Du lịch thể thao: hấp dẫn những du khách say mê các hoạt dộng thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và thể chất. Du lịch sinh thái: là loại hình du lịch thu hút những du khách thích tìm về với thiên nhiên, thích khám phá, say mê phong cảnh đẹp và tìm hiểu về thế giới động vật hoang dã. Du lịch chuyên dề: Dành cho một nhóm nhỏ hay một tập thể nào đó đi du lịch với cùng mục đích hay những mối quan tâm chung nào đó chỉ với riêng họ. Du Lịch Hoạt dộng: là loại hình du lịch thu hút du khách bằng những hoạt dộng đã được chuẩn bị truớc và thách thức phải hoàn thành trong suốt kỳ nghỉ của họ. Ðó có thể là những sinh viên muốn nâng cao vốn sống, cải thiện khả năng ngoại ngữ hoặc những người thích chinh phục một ngọn núi, khám phá một vùng đất nào đó… 2.1.2. Các khái niệm về marketing và kế hoạch marketing 2.1.2.1. Khái niệm marketing Định nghĩa của Philip Kotler: “ Marketing là quá trình quản lý xã hội thông qua sự sáng tạo của cá nhân và tập thể thay đổi sự tiêu thụ. Là lý do giao dịch trao đổi sản phẩm và các giá trị khác, để từ đó biết được nhu cầu xã hội” Định nghĩa nhấn mạnh 5 vấn đề sau: - Marketing là một hoạt động mang tính sáng tạo 18
- Xem thêm -