Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối tấn khoa chi nhánh cần thơ năm 2013

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------------ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TẤN KHOA CHI NHÁNH CẦN THƠ NĂM 2013 Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : PGS.TS.VÕ THÀNH DANH TRƯƠNG TƯỜNG VI MSSV: 4094023 Lớp: Kế toán tổng hợp 1 Khóa: 35 Cần Thơ - 2013 Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ LỜI CẢM TẠ ------Sau thời gian học tập, tích góp kiến thức tại trường Đại học Cần Thơ được sự giảng dạy nhiệt tình của quý thầy cô, đồng thời sau khoảng thời gian thực tập thực tế tại công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa chi nhánh Cần Thơ được sự tận tình hướng dẫn, chỉ dạy kinh nghiệm thực tế của các cô chú đang công tác tại công ty đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: - Ban lãnh đạo trường đại học Cần Thơ, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh cùng quý thầy cô đã tạo điều kiện cho em được học tập, rèn luyện, tận tình giảng dạy, cung cấp kiến thức cho em trong suốt thời gian qua. - Cảm ơn thầy Võ Thành Danh - giáo viên hướng dẫn trực tiếp đã hướng dẫn, chỉ dạy, giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báo cho em để em có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này. - Cảm ơn các cô chú đang công tác tại công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa chi nhánh Cần Thơ đã cung cấp số liệu, hướng dẫn nhiệt tình những kinh nghiệm thực tế cho em trong suốt thời gian qua. - Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn đến các bạn lớp Kế toán tổng hợp khóa 35 trường Đại học Cần Thơ đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Với thời gian thực tập gấp rút và còn nhiều bỡ ngỡ trong hoạt động nghiên cứu khoa học do vậy không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy (cô) về luận văn tốt nghiệp này. Em xin kính chúc các thầy cô trong ban lãnh đạo trường, ban chủ nhiệm khoa, quý thầy cô cùng các cô chú đang làm việc tại công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa chi nhánh Cần Thơ nhiều sức khỏe và công tác tốt. Ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên thực hiện Trương Tường Vi GVHD: Võ Thành Danh Trang ii SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN ------Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày… tháng… năm 2013 Sinh viên thực hiện Trương Tường Vi GVHD: Võ Thành Danh Trang iii SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ------............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2013 GIÁM ĐỐC GVHD: Võ Thành Danh Trang iv SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ------ Họ và tên người nhận xét:…………………………………Học vị:…………..  Chuyên ngành:…………………………………………………………………  Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hướng dẫn  Cơ quan công tác:………………………………………………………………  Tên sinh viên:…………………………………………MSSV………………...  Lớp……………………………………………………………………………..  Tên đề tài: ……………………………………………………………………..  Cơ sở đào tạo: …………………………………………………………………. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 2. Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………... 6. Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………... GVHD: Võ Thành Danh Trang v SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………... Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2013 Người nhận xét GVHD: Võ Thành Danh Trang vi SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ------ Họ và tên người nhận xét:…………………………………Học vị:…………..  Chuyên ngành:…………………………………………………………………  Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ phản biện  Cơ quan công tác:………………………………………………………………  Tên sinh viên:…………………………………………MSSV………………...  Lớp……………………………………………………………………………..  Tên đề tài: ……………………………………………………………………..  Cơ sở đào tạo: …………………………………………………………………. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 2. Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………... 6. Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………... GVHD: Võ Thành Danh Trang vii SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………... Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2013 Người nhận xét GVHD: Võ Thành Danh Trang viii SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ MỤC LỤC ------Trang Chương 1: GIỚI THIỆU................................................................................... 1 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU......................................... 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ......................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung..................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể..................................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................ 3 1.3.1. Không gian........................................................................................... 3 1.3.2. Thời gian.............................................................................................. 3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu........................................................................... 3 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .......................... 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................. 4 2.1.1. Khái niệm và vai trò của việc lập kế hoạch kinh doanh ........................ 4 2.1.2. Phân cấp và tác dụng kinh doanh.......................................................... 5 2.1.3. Nội dung kế hoạch ............................................................................... 5 2.1.4. Các báo cáo tài chính.......................................................................... 11 2.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính............................................. 11 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................... 14 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................. 14 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu nghiên cứu.......................................... 14 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CPPP TẤN KHOA CHI NHÁNH CẦN THƠ........................................................................................................ 17 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY ...... 17 3.1.1. Lịch sử hình thành.............................................................................. 17 3.1.2. Quá trình phát triển ............................................................................ 18 3.2. CÔNG TY CPPP TẤN KHOA CN CẦN THƠ........................................... 18 3.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY..................................................... 19 3.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty .................................................... 19 3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty..................... 19 3.3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY ...................................... 20 GVHD: Võ Thành Danh Trang ix SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ 3.3.1. Chức năng .......................................................................................... 20 3.3.2. Nhiệm vụ ........................................................................................... 21 3.4. MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ..... 21 3.4.1. Thuận lợi............................................................................................ 21 3.4.2. Khó khăn............................................................................................ 22 3.4.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới ...................................... 22 3.5. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ........... 23 3.5.1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm .......... 23 3.5.2. Tình hình tài chính của công ty qua 3 năm (2010-2012) ..................... 27 3.5.3. Tình hình tiêu thụ của công ty CPPP Tấn Khoa CN Cần Thơ trong 3 năm qua (2010-2012) ........................................................................................ 31 Chương 4: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY .................. 34 4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.................. 34 4.1.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô .............................................................. 34 4.1.2. Các yếu tố môi trường vi mô .............................................................. 38 4.1.3. Lập ma trận SWOT ............................................................................ 41 4.2. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2013 .................................................... 44 4.3. LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013........................................... 45 4.3.1. Dự báo sản lượng tiêu thụ .................................................................. 45 4.3.2. Lập kế hoạch kinh doanh năm 2013 ................................................... 56 Chương 5: NHỮNG TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH77 5.1. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN................................................. 77 5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH .............................. 77 5.2.1. Giải pháp về kinh doanh..................................................................... 77 5.2.2. Giải pháp về nhân sự .......................................................................... 78 5.2.3. Giải pháp về marketing và quảng cáo ................................................. 78 5.2.4. Giải pháp về tài chính......................................................................... 79 5.2.5. Giải pháp về đầu tư ............................................................................ 79 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 80 6.1. KẾT LUẬN................................................................................................ 80 6.2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................... 81 6.2.1. Đối với Nhà nước............................................................................... 81 GVHD: Võ Thành Danh Trang x SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ 6.2.2. Đối với công ty................................................................................... 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 83 PHỤ LỤC......................................................................................................... 83 GVHD: Võ Thành Danh Trang xi SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG ------Trang Bảng 1: CÁCH LẬP MA TRẬN SWOT ............................................................. 9 Bảng 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2010 – 2012) .......................................................................................... 24 Bảng 3: CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 .................................................................................................................. 28 Bảng 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA 4 SẢN PHẨM QUA 3 NĂM (2010-2012) ............................................................................................ 32 Bảng 5: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH NĂM 2013 ...................... 44 Bảng 6: TÍNH CHỈ SỐ MÙA VỤ CHO TỪNG KỲ CỦA RƯỢU WHISKY SCOTCH GRANTS .......................................................................................... 46 Bảng 7: SẢN LƯỢNG KHÔNG CÓ CHỈ SỐ MÙA VỤ CỦA RƯỢU WHISKY SCOTCH GRANTS .......................................................................................... 46 Bảng 8: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUI CỦA RƯỢU WHISKY SCOTCH GRANTS .......................................................................................... 47 Bảng 9: DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ RƯỢU WHISKY SCOTCH GRANTS NĂM 2013 CÓ CHỈ SỐ MÙA VỤ ................................................... 48 Bảng 10: TÍNH CHỈ SỐ MÙA VỤ CHO TỪNG KỲ CỦA RƯỢU TORLEY CHARMANT ROUGE ..................................................................................... 48 Bảng 11: SẢN LƯỢNG KHÔNG CÓ CHỈ SỐ MÙA VỤ CỦA RƯỢU TORLEY CHARMANT ROUGE .................................................................................... 49 Bảng 12: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUI CỦA RƯỢU TORLEY CHARMANT ROUGE .................................................................................... 49 Bảng 13: DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ RƯỢU TORLEY CHARMANT ROUGE NĂM 2013 CÓ CHỈ SỐ MÙA VỤ .................................................... 50 Bảng 14: TÍNH CHỈ SỐ MÙA VỤ CHO TỪNG KỲ CỦA RƯỢU CARLO ROSSI.............................................................................................................. 50 Bảng 15: SẢN LƯỢNG KHÔNG CÓ CHỈ SỐ MÙA VỤ CỦA RƯỢU CARLO ROSSI.............................................................................................................. 51 Bảng 16: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUI CỦA RƯỢU CARLO ROSSI .............................................................................................................. 51 GVHD: Võ Thành Danh Trang xii SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ Bảng 17: DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ RƯỢU CARLO ROSSI NĂM 2013 CÓ CHỈ SỐ MÙA VỤ.............................................................................. 52 Bảng 18: TÍNH CHỈ SỐ MÙA VỤ CHO TỪNG KỲ CỦA RƯỢU 1865 CABERNET SAUVIGNON SINGLE VINEYARD.......................................... 53 Bảng 19: SẢN LƯỢNG KHÔNG CÓ CHỈ SỐ MÙA VỤ CỦA RƯỢU 1865 CABERNET SAUVIGNON SINGLE VINEYARD.......................................... 53 Bảng 20: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUI CỦA RƯỢU 1865 CABERNET SAUVIGNON SINGLE VINEYARD......................................... 54 Bảng 21: DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ RƯỢU 1865 CABERNET SAUVIGNON SINGLE VINEYARD NĂM 2013 CÓ CHỈ SỐ MÙA VỤ........ 55 Bảng 22:TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG BÁN RA KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA 4 SẢN PHẨM ...................................................................................................... 55 Bảng 23: KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CỦA RƯỢU WHISKY COTCH GRANTS NĂM 2013 ........................................................................................................ 57 Bảng 24: KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CỦA RƯỢU TORLEY CHARMANT ROUGE NĂM 2013......................................................................................... 58 Bảng 25: KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CỦA RƯỢU CARLO ROSSI NĂM 2013.... 59 Bảng 26: KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CỦA RƯỢU 1865 CABERNET SAUVIGNON SINGLE VINEYARD NĂM 2013 ........................................... 60 Bảng 27: TỔNG SỐ TIỀN MẶT THU BÁN HÀNG NĂM 2013 ..................... 61 Bảng 28: KẾ HOẠCH MUA HÀNG CỦA RƯỢU WHISKY SCOTCH GRANTS NĂM 2013....................................................................................... 63 Bảng 29: KẾ HOẠCH MUA HÀNG CỦA RƯỢU TORLEY CHARMANT ROUGE NĂM 2013......................................................................................... 64 Bảng 30: KẾ HOẠCH MUA HÀNG CỦA RƯỢU CARLO ROSSI NĂM 2013 65 Bảng 31: KẾ HOẠCH MUA HÀNG CỦA RƯỢU 1865 SINGLE VINEYARD CABERNET SAUVION NĂM 2013 ............................................................... 66 Bảng 32: TỔNG HỢP CHI PHÍ MUA HÀNG VÀ TRẢ TIỀN MUA HÀNG .. 67 Bảng 33: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QLDN ................. 69 Bảng 34: PHÂN BỔ CHI PHÍ THEO DOANH THU NĂM 2013 ..................... 70 Bảng 35: CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QLDN CỦA 4 SẢN PHẨM...... 71 GVHD: Võ Thành Danh Trang xiii SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ Bảng 36: PHÂN BỔ CHI PHÍ THEO SỐ LƯỢNG TIÊU THỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013 ....................................................................................................... 72 Bảng 37: TỔNG HỢP CHI PHÍ BÁN HÀNG THEO SỐ LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA 4 MẶT HÀNG ........................................................................................ 72 Bảng 38: TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THEO SỐ LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA 4 MẶT HÀNG....................................................... 73 Bảng 39: KẾ HOẠCH TIỀN MẶT CỦA 4 SẢN PHẨM.................................. 74 Bảng 40: BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP DỰ KIẾN CỦA 4 SẢN PHẨM NĂM 2013 ................................................................................................................. 75 GVHD: Võ Thành Danh Trang xiv SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ DANH MỤC HÌNH ------Trang Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức............................................................................. 19 Hình 2: Cơ cấu sản phẩm qua 3 năm ................................................................. 31 Hình 3: Biểu đồ tốc độ GDP từ năm 2000 đến năm 2012 ................................. 34 Hình 4: Tốc độ tăng giảm tỷ giá vnd/usd trong năm 2012.................................. 36 Hình 5: Biểu đồ sản lượng tiêu thụ của 4 sản phẩm ........................................... 45 GVHD: Võ Thành Danh Trang xv SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ------Tiếng Việt: CPPP: Cổ phần phân phối CN: Chi nhánh CK: Cuối kỳ. ĐK: Đầu kỳ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long QLDN: Quản lý doanh nghiệp TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TM: Thương mại Tiếng Anh ROA: Return on Assets ROE: Return on Equity ROS: Return on Sales SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats GVHD: Võ Thành Danh Trang xvi SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Năm 2012 là một năm khó khăn về kinh tế của Việt Nam. Con số doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản không ngừng tăng lên so với năm 2011, số doanh nghiệp còn trụ lại phần lớn hoạt động cầm chừng theo kiểu chờ thời, giảm bớt lao động, giảm doanh thu, giảm lợi nhuận. Đa số các doanh nghiệp tư doanh nhỏ không thể tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng, một phần do nhiều ngân hàng thương mại cổ phần gặp khó khăn về thanh khoản, phần khác do các ngân hàng lớn thường chỉ nhắm đến mối quan hệ với các doanh nghiệp thân hữu và các doanh nghiệp lớn. Các tập đoàn kinh tế nhà nước cũng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nợ do đầu tư tràn lan và không hiệu quả vào những lĩnh vực như tài chính và bất động sản từ những năm trước. Sản xuất kinh doanh nội địa tăng trưởng chậm, tồn kho hàng hóa ứ đọng, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, hệ thống ngân hàng suy yếu là những đám mây xám che phủ bầu trời kinh tế năm 2012. Tốc độ lạm phát ở mức 8% không thấp khi nền kinh tế đang lún sâu vào giảm phát, khi sản xuất đình đốn, tỷ lệ thất nghiệp lên xấp xỉ 10% và tăng trưởng GDP chỉ còn 5,3%. (Nguồn: Tổng cục thống kê) Đối với Việt Nam, các trở ngại trên con đường tăng trưởng kinh tế không chỉ bắt nguồn từ tác động suy thoái của nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế chúng ta còn có những vấn đề riêng, những chấn thương riêng và hậu quả của các tổn thương này - đặc biệt là tình trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng, sự kém hiệu quả của đầu tư công và một khu vực tư doanh đói vốn nghiêm trọng - sẽ xuất hiện rõ rệt hơn trong năm 2013 và có thể kéo dài sang những năm tới, khiến nền kinh tế có thể lún sâu vào tình trạng lạm phát trì trệ, nếu chúng ta không sớm có những liệu pháp chữa trị kịp thời và một chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn. Thành lập từ năm 1996, Tổng công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa đã được các nhà phân phối độc quyền của khoảng 500 loại rượu vang và rượu mạnh như: rượu vang và rượu lấp lánh, Champagne, Vodka, Rum, Tequila, Gin, Cognac, Whisky, rượu mùi, v.v… Hiện nay công ty đã xây dựng được hệ thống phân phối khắp các cả nước, trong đó chi nhánh Cần Thơ là đại diện của công ty GVHD: Võ Thành Danh Trang 1 SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự khó khăn về kinh tế cuả Việt Nam, sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp kinh doanh ngành đồ uống có cồn gây ra những ảnh hưởng không tốt cho công ty và Tổng công ty, làm doanh thu của công ty trong những năm gần đây giảm đi nhiều. Bên cạnh đó, chi phí kinh doanh của công ty qua các năm điều rất cao, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của công ty. Trước tình hình đó, việc lập một kế hoạch kinh doanh để có phương hướng hoạt động hiệu quả, giảm thiểu rủi ro nhằm giúp công ty tồn tại trên thị trường và phát triển vững mạnh là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những vấn đề cấp bách như trên nên em quyết định chọn đề tài: “Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa chi nhánh Cần Thơ ” nhằm xác định lại vị trí của công ty trên thị trường, hạn chế được các rủi ro trong tương lai và có những bước đi đúng đắn hơn trong tình hình kinh doanh khó khăn như hiện nay. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối (CPPP) Tấn Khoa chi nhánh (CN) Cần Thơ nhằm giúp công ty vạch ra phương hướng hoạt động và giảm những rủi ro trong tương lai để mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất cho công ty. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2010 đến năm 2012. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của công ty. - Lập ma trận SWOT, kết hợp các điểm mạnh – điểm yếu, cũng như các cơ hội hay đe dọa để xác định các phương hướng kinh doanh. - Xác định mục tiêu kinh doanh của công ty. - Dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2013. - Lập kế hoạch kinh doanh năm 2013 cho công ty, cụ thể là kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua hàng, kế hoạch chi phí, kế hoạch tài chính. - Thông qua các kế hoạch đã lập đánh giá chung tính khả thi của kế hoạch và đề xuất các giải pháp. GVHD: Võ Thành Danh Trang 2 SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian (Địa bàn nghiên cứu) Công ty CPPP Tấn Khoa CN Cần Thơ, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian (giai đoạn hoặc thời điểm thực hiện nghiên cứu) Đề tài nghiên cứu được thu thập số liệu trong 3 năm (2010 – 2012). Ngoài ra, còn thời gian đi thực tế ở công ty gần 3 tháng (từ ngày 28/01/2013 đến ngày 15/04/2013). 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty CPPP Tấn Khoa CN Cần Thơ. 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Phạm Văn Thành (2008), “Lập kế hoạch kinh doanh tại công ty TNHH Dầu khí Mekong” (Luận văn tốt nghiệp). Nội dung chủ yếu của đề tài là phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Dầu khí Mekong. Giới hạn mặt hàng tiêu thụ là xăng A83 và xăng A92, đề tài sử dụng nguồn số liệu thứ cấp và các phương pháp so sánh số tuyệt đối, số tương đối, phương pháp mùa vụ và phương pháp hồi quy tuyến tính để dự báo; phương pháp lập kế hoạch kinh doanh. Huỳnh Thị Thanh Thủy (2009), “Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thạnh” (Luận văn tốt nghiệp). Nội dung đề tài phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, đánh giá năng lực hiện tại của công ty để từ đó lập kế hoạch Marketing phù hợp cho công ty. GVHD: Võ Thành Danh Trang 3 SVTH: Trương Tường Vi Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa CN Cần Thơ CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái niệm và vai trò của việc lập kế hoạch kinh doanh 2.1.1.1. Khái niệm Kế hoạch kinh doanh là bảng tổng hợp các nội dung chứa trong các kế hoạch bộ phận bao gồm: Kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính mà doanh nghiệp dự kiến thực hiện trong tương lai. Nội dung kế hoạch nhằm mô tả, phân tích hiện trạng hoạt động bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra các dự kiến cần thiết trong tương lai nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Với các phân tích về nguồn lực của doanh nghiệp, về môi trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, kế hoạch kinh doanh sẽ đưa ra chiến lược, kế hoạch thực hiện cùng các dự báo kết quả hoạt động trong khoảng thời gian kế hoạch. Hay nói cách khác, kế hoạch kinh doanh là tập hợp những nội dung tổng thể và chi tiết được xây dựng theo các dự định dựa trên cơ sở nghiên cứu thị trường hay dựa vào kinh nghiệm thực tế được sắp xếp theo hệ thống hoàn chỉnh xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh. 2.1.1.2. Vai trò  Kế hoạch kinh doanh là công cụ đắc lực trong việc phối hợp hoạt động của các bộ phận trong công ty, đòi hỏi sự nỗ lực của các thành viên trong doanh nghiệp.  Giúp cho doanh nghiệp tập trung ý tưởng và đánh giá tính khả thi.  Lập kế hoạch có tác dụng làm giảm tính bất ổn định của doanh nghiệp.  Lập kế hoạch giảm được sự chồng chéo và những hoạt động lãng phí.  Thiết lập nên những tiêu chuẩn tạo điều kiện cho công tác kiểm tra. 2.1.1.3. Ý nghĩa của việc lập kế hoạch kinh doanh  Quá trình lập kế hoạch kinh doanh rất có ích cho việc phối hợp các hoạt động giữa các bộ phận của doanh nghiệp. Nó yêu cầu các thành viên chủ chốt trong doanh nghiệp phải cùng nhau xem xét, đánh giá và đưa ra các phương án hoạt động cho doanh nghiệp một cách khách quan, nghiêm túc và toàn diện. GVHD: Võ Thành Danh Trang 4 SVTH: Trương Tường Vi
- Xem thêm -