Kỹ thuật render volume trong hiển thị dữ liệu 3d từ hình chiếu

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu