Kỹ thuật mạng noron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu