Kim loại nặng trong nước

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 257 |
  • Lượt tải: 0
nguyenthithuong

Đã đăng 7 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015

Mô tả:

Việc phát triển công nghiệp không có sự quy hoạch tổng thể, dân số vẫn tiếp tục tăng và đô thị ngày càng mở rộng đã làm tăng áp lực lên nguồn tài nguyên nước. Trong đó, ô nhiễm kim loại nặng (KLN) đang là một vấn đề rất cấp bách. Ô nhiễm KLN ngày càng trở nên phổ biến, có ảnh hưởng lâu dài không chỉ đến hệ sinh thái mà cả sức khỏe con người. Hàm lượng KLN trong nước thải vượt ngưỡng các quy chuẩn sẽ gây ô nhiễm nguồn nước và khi tích lũy trong cơ thể con người, nó sẽ gây các rối loạn về thận, gan, tim mạch, thần kinh…