Kiểm tra mô hình phần mềm sử dụng lý thuyết ôtômat buchi và logic thời gian tuyến tính

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 7 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu