Kĩ thuật ước lượng kênh truyền trong hệ thống ofdm của wimax.

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu