Không gian sobolev nghiệm yếu của phương trình elliptic

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu