Khóa luận tốt nghiệp chọn lựa môi trường dinh dưỡng cho việc tạo màng bc của vi khuẩn acetobacter xylinum bhn2

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu