Khóa luận nghiên cứu so sánh sự phát triển sinh khối và hàm lượng β-glucan ở một ố chủng nấm hương nuôi cấy trong môi trường lỏng

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 6 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 58046 tài liệu