Khóa luận nghiên cứu so sánh sự phát triển sinh khối và hàm lượng β-glucan ở một ố chủng nấm hương nuôi cấy trong môi trường lỏng

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu