Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm ở cây dừa cạn (catharanthus roseus) và dã yên thảo (petunia hybrida)

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu