Khảo sát sự hiện diện của vi khuẩn escherichia coli sinh men beta-lactamases phổ rộng trên gà khỏe tại một số nông hộ thuộc huyện long hồ tỉnh vĩnh long

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu