Khảo sát sự biểu hiện của her2 trong ung thư vú bằng cách kết hợp phương pháp hóa mô miễn dịch và lai tại chỗ gắn huỳnh quang

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 6
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu