Khảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt heo tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 6
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu