Khảo sát lên men, thu nhận, tinh chế và dung hợp Granulocyte Colony Stimulati factor (G-CSF) tái tổ hợp từ E. coli với Polyethylenglycol (PEG)

  • Số trang: 143 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25498 tài liệu