Khảo sát kỹ thuật trồng, phương pháp xử lý ra hoa và biện pháp hạn chế rụng cánh hoa trên cây hoa giấy (bougainvillea spp.)

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu