Khảo sát hàm lượng phenol, asen và thủy ngân trong bùn thải ở khu công nghiệp trà nóc thành phố cần thơ

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA  NGUYỄN MINH THÁI KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG PHENOL, ASEN VÀ THỦY NGÂN TRONG BÙN THẢI Ở KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỌC CẦN THƠ 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA  NGUYỄN MINH THÁI KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG PHENOL, ASEN VÀ THỦY NGÂN TRONG BÙN THẢI Ở KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: HÓA HỌC Mã ngành: 204 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ths. LÂM PHƯỚC ĐIỀN Kỹ sư NGUYỄN XUÂN DƯ 2014 CẦN THƠ 2014 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 LỜI CAM KẾT Sinh viên: Nguyễn Minh Thái Mã số sinh viên: 2111962 Lớp: Hóa phân tích – khóa: 37 Đề tài thực hiện: Khảo sát hàm lượng phenol, asen và thủy ngân trong bùn thải ở Khu công nghiệp Trà Nóc thành phố Cần Thơ. Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả được trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa được công bố ở bất kỳ luận văn nào khác. Cần Thơ, ngày tháng Nguyễn Minh Thái i năm 2014 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG Sinh viên: Nguyễn Minh Thái Mã số sinh viên: 2111962 Lớp: Hóa phân tích – Khóa: 37 Đề tài: Khảo sát hàm lượng phenol, asen và thủy ngân trong bùn thải ở Khu công nghiệp Trà Nóc thành phố Cần Thơ. Tôi xin xác nhận luận văn đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh theo ý kiến đóng góp của Hội đồng phản biện. Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2014 Cán bộ hướng dẫn Sinh viên thực hiện Ths. Lâm Phước Điền Nguyễn Minh Thái ii Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 Trường Đại học Cần Thơ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoa Khoa Học Tự Nhiên Độc lập – Tự dọ - Hạnh phúc Bộ môn Hóa -------- NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1. Cán bộ hướng dẫn: Ths. LÂM PHƯỚC ĐIỀN Kỹ sư. NGUYỄN XUÂN DƯ 2. Đề tài: Khảo sát hàm lượng phenol, asen và thủy ngân trong bùn thải ở Khu công nghiệp Trà Nóc thành phố Cần Thơ 3. Sinh viên thực hiện: NGUYỄN MINH THÁI  Mã số sinh viên: 2111962  Lớp: Hóa phân tích – khóa: 37 4. Nội dung nhận xét a. Nhận xét về hình thức của LVTN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... b. Nhận xét về nội dung của LVTN  Đánh giá nội dung thực hiện ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................  Những vấn đề còn hạn chế ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... c. Nhận xét về sinh viên thực hiện LVTN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... iii Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 d. Kết luận, kiến nghị và điểm ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Cán bộ hướng dẫn 1 Cán bộ hướng dẫn 2 Ths. Lâm Phước Điền Kỹ sư. Nguyễn Xuân Dư iv Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 Trường Đại học Cần Thơ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoa Khoa Học Tự Nhiên Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bộ môn Hóa -------- NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN 1. Cán bộ phản biện: PGS.TS LÊ ANH TUẤN 2. Đề tài: Khảo sát hàm lượng phenol, asen và thủy ngân trong bùn thải ở Khu công nghiệp Trà Nóc thành phố Cần Thơ 3. Sinh viên thực hiện: NGUYỄN MINH THÁI  Mã số sinh viên: 2111962  Lớp: Hóa phân tích – khóa: 37 4. Nội dung nhận xét a. Nhận xét về hình thức LVTN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... b. Nhận xét về nội dung LVTN  Đánh giá nội dung thực hiện của LVTN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................  Những vấn đề còn hạn chế ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... c. Nhận xét về sinh viên thực hiện ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... v Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 d. Kết luận, kiến nghị và điểm ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Cán bộ phản biện PGS.TS Lê Anh Tuấn vi Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 Trường Đại học Cần Thơ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoa Khoa Học Tự Nhiên Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bộ môn Hóa -------- NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN 1. Cán bộ phản biện: TS. ĐOÀN VĂN HỒNG THIỆN 2. Đề tài: Khảo sát hàm lượng phenol, asen và thủy ngân trong bùn thải ở Khu công nghiệp Trà Nóc thành phố Cần Thơ 3. Sinh viên thực hiện: NGUYỄN MINH THÁI  Mã số sinh viên: 2111962  Lớp: Hóa phân tích – khóa: 37 4. Nội dung nhận xét a. Nhận xét về hình thức LVTN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... b. Nhận xét về nội dung LVTN  Đánh giá nội dung thực hiện của LVTN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................  Những vấn đề còn hạn chế ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... c. Nhận xét về sinh viên thực hiện ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... vii Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 d. Kết luận, kiến nghị và điểm ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Cán bộ phản biện TS. Đoàn Văn Hồng Thiện viii Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 LỜI CẢM TẠ ******** Em xin cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là quý thầy cô khoa Khoa học Tự nhiên đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt cho em những kinh nghiệm học tập cũng như tri thức trong suốt thời gian học tập tại trường. Quý thầy cô luôn là người động viên và tạo điều kiện thuận lợi để em có thể học tập và hoàn thành tốt luận văn của mình. Em xin cảm ơn thầy Lâm Phước Điền, người luôn ủng hộ và sẵn sàng trợ giúp em trong quá trình thực hiện luận văn. Thầy là người đã dẫn dắt em đến nơi thực hiện luận văn, cho em cơ hội được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế và tạo điều kiện cho em được học hỏi nhiều hơn trong thời gian này. Em xin chân thành cảm ơn Thầy. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị ở Trung tâm phân tích đã tận tình quan tâm và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập ở đây. Các anh chị đã truyền đạt cho em kinh nghiệm cũng như những kiến thức thực tế bổ ích, giúp em hiểu rõ hơn về môi trường làm việc thật sự và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Em cũng xin chân thành cảm ơn cha mẹ và các anh em trong gia đình, những người đã luôn quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với em những khó khăn trong quá trình thực hiện luận văn. Cha mẹ là nguồn động lực to lớn, giúp em vượt qua nhiều trở ngại và hoàn thành tốt luận văn. Cuối cùng, em xin cảm ơn các bạn lớp Hóa phân tích khóa 37 đã nhiệt tình giúp đỡ và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện luận văn. Xin chân thành cảm ơn. ix Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 TÓM TẮT Một số hợp chất kim loại nặng (thủy ngân, asen) và phenol, sản phẩm từ quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ, thường tồn tại trong bùn thải công nghiệp. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm ở khu vực địa bàn Khu Công nghiệp Trà Nóc thông qua việc khảo sát hàm lượng các thành phần độc tố này. Phenol trong bùn thải được phân tích bằng hệ thống máy sắc ký khí (GC) ghép khối phổ (MS) kết hợp thiết bị chiết pha rắn (SPE). Phương pháp chiết lỏng-lỏng được sử dụng với mẫu bùn thải. Phương pháp được lựa chọn có khoảng tuyến tính rộng, từ 500-2000 ppb với hệ số tương quan R lớn hơn 0,9998. Độ thu hồi của phương pháp khoảng 91% với độ lặp lại cao (từ 0,6-2,25%). Giới hạn phát hiện của phenol là 4,7 ppb. Kim loại (asen và thủy ngân) trong bùn thải được phân tích bằng hệ thống máy phổ phát xạ nguyên tử kết hợp chùm tia plasma cảm ứng, sử dụng thiết bị phân tích kim loại lượng vết để thực hiện tạo dẫn xuất hydrua. Kết quả khảo sát cho thấy hàm lượng độc tố trong các mẫu bùn thải chưa vượt ngưỡng nguy hại. x Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 ABSTRACT Some compounds of metals (mercury, arsenic) and phenol, a product of the decomposition of organic compounds, are often exist in industrial sludge. The main objective of this study is about preliminary assessment the levels of pollution in regional Tra Noc Industrial Zone through surveying concentrations of the toxin components. Phenol in sludgewas analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) coupled with solid phase extraction (SPE). The liquid-liquid extraction method is used for sludge sample. The method provided a linear response over the concentration range 500-2000 ppb with correlation coefficients higher than 0.9998. Mean recovery of the method is about 91% with a good reproducibility (0,6-2,25%). The limit of detection for phenol is about 4,7 ppb. Trace metals (arsenic, mercury) in sludge were analysed by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES), using a concomitant metals analyzer to perform hydride generation. The result shows that concentration of these compounds is not exceeding hazardous. xi Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 MỤC LỤC MỤC LỤC .................................................................................................. xii DANH MỤC BẢNG .................................................................................. xiv DANH MỤC HÌNH .................................................................................... xv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... xvi CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU................................................................ 1 1.1 Đặt vấn đề ..................................................................................... 1 1.2 Mục tiêu đề tài ............................................................................... 2 CHƯƠNG 2. 2.1 Sơ lược về bùn thải ........................................................................ 3 2.1.1 2.2 TỔNG QUAN .................................................................... 3 Khái niệm .............................................................................. 3 Hệ thống xử lý nước thải ............................................................... 3 2.2.1 Các giai đoạn xử lý trong hệ thống xử lý nước thải ................ 3 2.2.2 Quá trình xử lý sinh học: ........................................................ 4 2.3 Tác hại của bùn thải công nghiệp đến môi trường .......................... 5 2.4 Sơ lược về phenol, asen, thủy ngân và phương pháp phân tích....... 6 2.4.1 Kim loại ................................................................................. 6 2.4.2 Phenol .................................................................................. 12 2.5 Đại cương về hệ thống máy ICP-OES .......................................... 14 2.5.1 Cơ sở lý thuyết:.................................................................... 14 2.5.2 Cấu trúc máy ........................................................................ 15 2.5.3 Ưu điểm của ICP-OES ......................................................... 17 2.5.4 Nhiễu phổ trong ICP-OES.................................................... 17 2.6 Đại cương về hệ thống máy sắc ký khí (GC) và khối phổ (MS) ... 19 2.6.1 Hệ thống máy sắc ký khí (GC) ............................................. 19 2.6.2 Đầu dò khối phổ (MS) ......................................................... 20 CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM ............................................................. 22 3.1 Địa điểm và thời gian thực hiện ................................................... 22 3.2 Đối tượng nghiên cứu: ................................................................. 22 3.3 Phương pháp phân tích ................................................................ 22 3.4 Hoạch định thí nghiệm................................................................. 23 xii Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 3.5 Đánh giá phương pháp phân tích.................................................. 23 3.5.1 Các thông số cần được đánh giá ........................................... 23 3.5.2 Tiến hành đánh giá ............................................................... 23 3.6 Khảo sát một số thành phần độc hại ............................................. 29 3.6.1 Khảo sát hàm lượng phenol trong 15 mẫu bùn thải............... 29 3.6.2 Khảo sát hàm lượng kim loại trong 15 mẫu bùn thải ............ 33 CHƯƠNG 4. 4.1 KẾT QUẢ ........................................................................ 36 Đánh giá phương pháp ................................................................. 36 4.1.1 Độ lặp lại ............................................................................. 36 4.1.2 Hiệu suất thu hồi .................................................................. 38 4.1.3 Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng............................ 39 4.1.4 Khoảng tuyến tính ................................................................ 40 4.2 Khảo sát một số thành phần độc tố trong bùn thải ........................ 41 4.2.1 Phenol .................................................................................. 41 4.2.2 Kim loại ............................................................................... 42 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................... 47 5.1 Kết luận ....................................................................................... 47 5.2 Kiến nghị ..................................................................................... 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 48 PHỤ LỤC ................................................................................................... 50 xiii Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Giới hạn cho phép của asen trong bùn thải theo QCVN 50:2013/BTNMT ........................................................................................... 7 Bảng 2.2 Giới hạn cho phép của thủy ngân trong bùn thải theo QCVN 50:2013/BTNMT ........................................................................................... 9 Bảng 2.3 Giới hạn cho phép của phenol trong bùn thải theo QCVN 50:2013/BTNMT ......................................................................................... 14 Bảng 3.1 Địa điểm thu mẫu .......................................................................... 22 Bảng 3.2 Chương trình nhiệt độ ................................................................... 32 Bảng 4.1 Độ lặp lại tại nồng độ thêm chuẩn 500 ppb .................................... 36 Bảng 4.2 Độ lặp lại tại nồng độ thêm chuẩn 2000 ppb .................................. 36 Bảng 4.3 Độ lặp lại tại nồng độ thêm chuẩn 4000 ppb .................................. 37 Bảng 4.4 Hiệu suất thu hồi tại nồng độ thêm chuẩn 500 ppb ........................ 38 Bảng 4.5 Hiệu suất thu hồi tại nồng độ thêm chuẩn 2000 ppb ...................... 38 Bảng 4.6 Hiệu suất thu hồi tại nồng độ thêm chuẩn 4000 ppb ...................... 38 Bảng 4.7 Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng ở nồng độ thêm chuẩn 2000 ppb ...................................................................................................... 39 Bảng 4.8 Đường chuẩn phenol ..................................................................... 40 Bảng 4.9 Hàm lượng phenol trong 15 mẫu bùn thải...................................... 41 Bảng 4.10 Đường chuẩn asen ....................................................................... 42 Bảng 4.11 Hàm lượng asen trong 15 mẫu bùn thải ....................................... 43 Bảng 4.12 Đường chuẩn thủy ngân .............................................................. 44 Bảng 4.13 Hàm lượng thủy ngân trong 15 mẫu bùn thải ............................... 45 xiv Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mô hình hệ thống xử lý nước thải ................................................... 4 Hình 2.2 Hệ thống hydrua ........................................................................... 11 Hình 2.3 Công thức cấu tạo của phenol ....................................................... 12 Hình 2.4 Sơ đồ cấu tạo của phổ kế .............................................................. 16 Hình 2.5 Cấu tạo máy ICP-OES .................................................................. 16 Hình 2.6 Hiện tượng chồng lấp phổ toàn phần............................................. 18 Hình 2.7 Hiện tượng chồng lấp phổ một phần ............................................. 18 Hình 2.8 Minh họa sơ đồ hệ thống máy sắc ký khí ...................................... 20 Hình 3.1 Phổ đồ minh họa giá trị S/N .......................................................... 27 Hình 3.2 Máy sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS QP2010 ........................... 30 Hình 3.3 Hệ thống tách chiết pha rắn SPE ................................................... 31 Hình 3.4 Hệ thống máy ICP-OES ................................................................ 33 Hình 4.1 Đường chuẩn phenol ..................................................................... 40 Hình 4.2 Đường chuẩn asen ........................................................................ 42 Hình 4.3 Đường chuẩn thủy ngân ................................................................ 44 xv Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường CI : Chemical Impact DI : Deionized DSMA : Disodium Methyl Arsenate EI : Electron Impact F-AAS : Flame-Atomic Absorption Spectrometry GC : Gas Chromatography GF-AAS : Graphite Furnace- Atomic Absorption Spectrometry ICP : Inductively Coupled Plasma LED : Light Emitting Diode OES : Optical Emission Spectroscopy MS : Mass Spectrometry MSMA : Monosodium Methyl Arsenate OES : Optical Emission Spectroscopy ppm : parts per million ppb : parts per billion QCVN : Quy Chuẩn Việt Nam RSD : Relative Standard Deviation SPE : Solid Phase Extraction xvi Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 CHƯƠNG 1. 1.1 PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trong thời đại hội nhập và phát triển hiện nay, xu hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đã và đang được phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật được tiến hành, nhiều ngành công nghiệp mới ra đời kéo theo sự phát triển của nền kinh tế, góp phần nâng cao mức sống của người dân. Mặc dù vậy, cơ cấu dân số hiện nay có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển. Vậy, vấn đề nằm ở đâu? Các nghiên cứu khoa học cho thấy, yếu tố ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng to lớn đến chất lượng cuộc sống. Vấn nạn ô nhiễm môi trường luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của cộng đồng thế giới. Nó đe dọa sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững, gây những ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân ở mọi quốc gia, vùng lãnh thổ. Ô nhiễm môi trường là hệ quả của quá trình sinh hoạt và sản xuất của con người. Cùng với sự tăng trưởng dân số và phát triển kinh tế, lượng chất ô nhiễm thải vào môi trường mỗi năm ngày càng tăng. Các loại hình chất thải ngày càng phức tạp, gây khó khăn cho việc xử lý, đặc biệt là bùn thải. Bùn thải là sản phẩm của hệ thống xử lý nước thải ở các khu công nghiệp, nhà máy, thường được xử lý sơ bộ rồi thải ra môi trường. Các thành phần độc hại trong bùn thải như mầm bệnh, vi rút, vi khuẩn (từ vi sinh vật), kim loại và hóa chất độc hại (từ các quá trình sản xuất, chế biến công nghiệp) sẽ dần thẩm thấu vào môi trường sinh hoạt của con người. Qua đó, bùn thải sẽ gây ra các tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân và môi trường sinh thái xung quanh. Ở nước ta, do đặc điểm địa hình phức tạp, nên khả năng xây dựng các khu công nghiệp tách biệt với khu dân cư, cô lập sự khuếch tán của chất thải công nghiệp còn khó khăn. Đặc biệt là ở những vùng địa hình có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt như thành phố Cần Thơ, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện thuận lợi cho sự khuếch tán của chất thải ra môi trường sinh thái và gây khó khăn trong việc kiểm soát chất ô nhiễm. Vì vậy, việc đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường ở khu vực địa bàn thành phố Cần Thơ là một vấn đề đã và đang nhận được quan tâm từ người dân địa phương. Do đó, với đề tài “Khảo sát hàm lượng phenol, asen và thủy ngân trong bùn thải ở Khu công nghiệp Trà Nóc thành phố Cần Thơ”, thông qua việc phân tích và đánh giá hàm lượng chất ô nhiễm, chất độc hại trong 1 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Minh Thái – MSSV: 2111962 Ngành: Hóa phân tích – Khóa: 37 một số mẫu bùn thải được thu gom từ những vị trí khác nhau, có thể đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm ở một số khu vực thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc. 1.2 Mục tiêu đề tài  Đánh giá sơ bộ tình trạng môi trường ở Khu công nghiệp Trà Nóc.  Đánh giá phương pháp phân tích phenol ở điều kiện phòng thí nghiệm. 2
- Xem thêm -