Khảo sát bề dày vật liệu bằng phương pháp tán xạ ngược Gamma sử dụng chương trình MCNP

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25446 tài liệu