Khai thác một số ứng dụng của phần mềm geometer'ssketchpad trong việc dạy học phân môn hình học 7-8

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 14 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25385 tài liệu