Khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống mía, hồ với gà mái isa-ja57 nuôi tại công ty tnhh một thành viên gà giống dabaco, lạc vệ - tiên du - bắc ninh

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu