Khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà ri vàng rơm và gà lai (7-8 ri vàng rơm và 1-8 lương phượng) nuôi tại trại thực nghiệm gia cầm liên ninh

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 12 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu