Kết hợp so khớp spatial pyramid và máy véctơ hỗ trợ svm trong nhận dạng khung cảnh tự nhiên

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu