Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 24000 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HỒ CHÍ MINH BAN TRUNG CÂP CHUYÊN NGHIỆP  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP ĐỀ TÀI: VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : ThS. NGUYỄN MINH TÂN SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO MSSV : 2NA11.03.051 LỚP : T11NAKT2 TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2013 NIÊN KHÓA 2011 – 2013 LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý thầy cô Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin , tất cả quý thày cô đã dạy dỗ em , truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường . Em xin cảm ơn thầy Ths Nguyễn Minh Tân , người đã nhiệt tình hướng dẫn em thực hiện bài báo cáo thực tập này. Đồng thời em cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo và các anh chị trong công ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE đã tạo điều kiện cho em được thưc tập tại công ty , được tiếp xúc thực tế giải đáp thắc mắc, giúp em hiểu biết thêm công việc kế toán trong suốt quá trình thực tập. Với vốn kiến thức hạn hẹp và thời gian thực tập tại công ty có hạn nên em không tránh khỏi những thiếu sót , em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp , phê bình của quý thầy cô . Đó sẽ là hành trang quý giá giúp em hoàn thiện kiến thưc của mình sau này . Em xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng Giảng viên hướng dẫn năm 2013 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Sổ cái tài khoản 1111................................................................................25 Bảng 2: Sổ tài khoản tiền gửi ngân hàng................................................................29 Bảng 3: Sổ tiền gửi ngân hàng................................................................................32 Bảng 4: Sổ cái tài khoản phải thu khách hàng........................................................35 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Tổng hợp tài khoản tiền mặt..................................................................16 Sơ đồ 2.2: Tổng quát kế toán tiền gửi ngân hàng....................................................18 Sơ đồ 2.3: Hạch toán tổng hợp tiền đang chuyển....................................................20 Sơ đồ 2.4: Tổng hợp phải thu khách hàng...............................................................22 Sơ đồ 2.5: Tổng hợp tài khoản 111.........................................................................26 Sơ đồ 2.6: Tổng hợp tài khoản 1121.......................................................................30 Sơ đồ 2.7: Tổng hợp tài khoản 1311.......................................................................36 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TGNH : Tiền gửi ngân hàng NH : Ngân hàng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DVNH : Dịch vụ ngân hàng SDĐK : Số dư đầu kỳ SDCK : Số dư cuối kỳ TSCĐ : Tài sản cố định GTGT : Giá trị gia tang KD : Kinh doanh DN : Doanh nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN...................3 BÊNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE.........................................................3 1.1 Tổng quan về Cty Cổ Phần Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE...................3 1.1.1 Giới thiệu chung :........................................................................................3 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty............................................3 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu................................................................3 1.1.3.1 Chức năng.............................................................................................3 1.1.3.2 Nhiệm vụ..............................................................................................4 1.1.3.3 Mục tiêu................................................................................................4 1.2 Cơ cấu tổ của doanh nhiệp chức và bộ máy quản lý...........................................4 1.2.1 Sơ đồ tổ chức...............................................................................................4 1.2.2 Nhiệm vụ và chức năng từng phòng ban......................................................7 1.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty...................................................................8 1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán...............................................................................8 1.3.1.1 Hình thức tổ chức..................................................................................8 1.3.1.2 Sơ đồ bộ máy kế toán............................................................................9 1.3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ các nhân viên phòng kế toán..............................9 1.3.2 Chế độ kế toán tại công ty..........................................................................11 1.3.2.1 Niên độ kế toán...................................................................................11 1.3.2.2 Hình thức sổ kế toán...........................................................................11 1.3.2.3 Hệ thống tài khoản sửa dụng...............................................................13 1.3.2.4 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho.................................................13 1.3.2.5 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ....................................................13 1.3.2.6 Phương pháp tính thuế........................................................................13 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE...................14 2.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền..................................................14 2.1.1 Khái niệm vốn bằng tiền............................................................................14 2.1.2 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền..........................................................14 2.1.3 Phân loại....................................................................................................14 2.2 Kế toán tiền mặt:...............................................................................................15 2.2.1 Nội dung:...................................................................................................15 2.2.2 Tài khoản sử dụng:....................................................................................15 2.2.3 `Chứng từ sử dụng:....................................................................................15 2.2.4 Nguyên tắc hạch toán:................................................................................15 2.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng:..............................................................................16 2.3.1 Nội dung:...................................................................................................17 2.3.2 TK sử dụng:...............................................................................................17 2.3.3 Chứng từ sử dụng:.....................................................................................17 2.3.4 Nguyên tắc hạch toán:................................................................................18 2.4 Kế toán tiền đang chuyển:................................................................................19 2.4.1 Nội dung: ..................................................................................................19 2.4.2 TK sử dụng................................................................................................19 2.4.3 Chứng từ sử dụng......................................................................................19 2.4.4 Nguyên tắc hạch toán:................................................................................19 2.5 Kế toán phải thu................................................................................................20 2.5.1 Nội dung....................................................................................................21 2.5.2 Tài khoản sử dụng......................................................................................21 2.5.3 Chứng từ sử dụng......................................................................................21 2.5.4 Nguyên tắc hạch toán.................................................................................22 2.6 Nội dung kế toán VBT......................................................................................22 2.6.1 Công tác quản lý VBT...............................................................................23 2.6.2 VBT hiện có...............................................................................................23 2.6.3 Nguyên tắc quản lý VBT...........................................................................23 2.7 Kế toán tiền mặt................................................................................................23 2.7.1 Nội dung....................................................................................................23 2.7.2 Chứng từ sổ sách sử dụng..........................................................................24 2.7.3 Tài khoản sử dụng......................................................................................24 2.7.4 Trình tự hạch toán......................................................................................24 2.8 Kế toán TGNH..................................................................................................27 2.8.1 Kế toán tiền gửi ngân hàng........................................................................27 2.8.2 Chứng từ sổ sách sử dụng..........................................................................27 2.8.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu.....................................................................27 2.8.4 Trình tự hạch toán......................................................................................27 2.8.5 Kế toán tiền đang chuyển...........................................................................33 2.9 Kế toán các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare ................................................................................................................................ 33 2.9.1 Nội dung....................................................................................................33 2.9.2 Chứng từ sử dụng......................................................................................33 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ..........................................................37 3.1 So sánh giữa lý thuyết và thực tế......................................................................37 3.2 Nhận xét..........................................................................................................38 3.2.1 Nhận xét chung về tình hình công ty.........................................................38 3.2.2 Nhận xét chung về công tác kế toán...........................................................39 3.2.3 Nhận xét chung về tình hình thanh khoản của Công ty :............................39 3.3 Kiến nghị..........................................................................................................41 KẾT LUẬN............................................................................................................43 TÀI LIỆU KHAM KHẢO:.....................................................................................44 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân LỜI MỞ ĐẦU Qua thời gian học tập và rèn luyện ở trường ,em được trang bị một lượng kiến thức khá đủ nhưng đó chỉ là lý thuyết sách vở . Vì vậy , để củng cố thêm kiến thức chuyên môn và để hiểu thêm về thực tế, thực hiện phương châm” học đi đôi vơí hành” từ những kiến thức cơ bản mà em đã được thầy cô truyền đạt đem so sánh với thực tế nhằm củng cố lại những kiến thức đã học , trang bị thêm một số kiến thức còn thiếu , nắm biết trong thực tế và từ đó có cái nhìn đúng đắn với thực tiễn. Được sự phân công của trường và sự đồng ý của công ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE, em đã được vào thực tập tại công ty.Trên những cơ sở lý thuyết đã được học và sự hướng dẫn của thầy cô giáo , các anh chị ở phòng kế toán và ban lãnh đạo công ty đả giúp em hoàn thành nhiệm vụ với chuyên đề: “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” nhằm chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản của một nhân viên kế toán khi ra trường công tác. Trong nền kinh tế thị trường, việc đổi mới cơ chế quản lý kết hợp với việc mở rộng thị trường hiện nay đang là xu hướng thị trường của thời đại. Mọi doanh nghiệp, mọi dự án đầu tư đều phải dặt lợi ích kinh tế xã hội là hàng đầu , có như vậy mới đứng vững trên thị trường. Mỗi doanh nghiệp đều có quyền tự do kinh doanh và chịu trách nhiệm trong kinh doanh nên việc quản lý đầu tư và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là vấn đề quan tâm hàng đầu . Vì nó gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp . Hằng ngày , tại các doanh nghiệp luôn có nguồn vốn thu chi xen kẽ nhau . Các khoản phải thu là để có vốn bằng tiền để chi. Các khoản chi là để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó có nguồn thu để đáp ứng các khoản chi . Dòng lưu chuyển tiền tệ diễn ra không ngừng. Có thời điểm lượng tiền thu nhiều hơn lượng tiền chi và ngược lại. Như vậy , qua sự luân chuyển vốn bằng tiền người ta có thể kiểm tra , đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh tế, tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác, trong tình hình tài chính của doanh nghiệpluôn tồn tại các khoản phải thu , phải trả , tình hình thanh toán các khoản nàyphụ thuộc vào phương thức thanh toán đang áp dung tại công ty và sự thỏa thuận giữa các đơn vị kinh tế . Để theo dõi kịp thời nhanh chóng và cung cấp SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 1 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân đầy đủ thông tin chính xác, với sự nhận định về việc tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu là những khâu rất quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động với tính lưu động cao , nó được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán , thực hiện mua sắm và chi tiêu của doanh nghiệp . Đối với hoạt động kinh tế bên ngoài , vốn bằng tiền là yếu tố cơ bản để đối tác căn cứ đánh giá khả năng thanh toán tức thời của các khoản nợ đến hạn của công ty. Với ý nghĩa ấy vốn bằng tiền của công ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE là yếu tố xuyên suốt và đặc biệt quan trọng từ khi công ty bắt đầu thành lập và phát triển như ngày nay .Vốn bằng tiền luôn có mặt kịp thời để đáp ứng nhu cầu của công ty. Với tầm quan trọng như vậy , việc sử dụng làm sao , như thế nào để phát huy tính năng của vốn bằng tiền và doanh nghiệp luôn có một lượng vốn dự trữ để đáp ứng kịp thời , không ứ đọng là yêu cầu trọng điểm quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp . Chính vì vậy em đã chọn đề tài “ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU “ tại công ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 2 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE 1.1 Tổng quan về Cty Cổ Phần Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE 1.1.1 Giới thiệu chung : Với tốc độ phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực, việc trang bị và sử dụng thiết bị công nghệ thông tin đã trở thành yêu cầu không thể thiếu được của bất cứ doanh nghiệp, tổ chức nào và đã dần trở thành một công cụ đắc lực cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như một phần lớn bộ phận dân cư. Do nhu cầu khám chữa bệnh cho máy vi tính là nhu cầu rất lớn của người tiêu dùng, trong thời gian qua đã không ít người tiêu dùng và các doanh nghiệp đã nản lòng đối diện với bảo hành sản phẩm và các dịch vụ chưa được phục vụ đúng mức, trước sự cần thiết của các doanh nghiệp, tổ chức trong việc đảm bảo an toàn của người tiêu dùng về các dịch vụ trọn gói chăm sóc máy tính, Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE đã được thành lập nhằm mục đích phục vụ khách hàng chặn đứng các chứng bệnh của máy tính. 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE : được thành lập vào ngày 15/11/2003 tại địa chỉ: 104 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành Bệnh Viện chuyên khoa máy tính đầu tiên tại Việt Nam với được sự ủng hộ của khách hàng các và nhà sản xuất máy tính. - Tháng 11 năm 2005 với sự mong muốn được phục vụ khách hàng tốt hơn Công Ty quyết định xây dựng một Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE mới đưa vào hoạt động đặt tại: 181 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu 1.1.3.1 Chức năng - Kinh doanh linh kiện, thiết bị công nghệ thông tin SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 3 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân - Sữa chữa linh kiện, thiết bị điện tử và công nghệ thông tin - Tư vấn thiết kế hệ thống mạng máy tính và hệ thống bảo mật. - Thực hiện hợp đồng bảo trì hệ thống máy tính - Nghiên cứu ứng dụng và các giải pháp về - Bảo hành tất cả các sản phẩm do công ty bán ra - Đào tạo bác sĩ máy tính chuyên khoa PC. - Đào tạo kỹ thuật viên chuyển tiếp lên Đại Học - Thiết kế thi công lắp đặt hệ thống mạng. - Cài đặt phần mềm, sữa chữa máy tính đơn lẻ. - Tư vấn và hỗ trợ khách hàng qua internet. 1.1.3.2 Nhiệm vụ - Tư vấn cung cấp cho khách hàng các giải pháp công nghệ thông tin trọn gói để khai thác tối đa hiệu suất của hệ thống các thiết bị tin học đang và sẽ được quý khách sử dụng. - Hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro để đảm bảo an toàn tài sản dữ liệu của khách hàng. - Bảo đảm sức khoẻ, độ bền tuyệt hảo của toàn hệ thống trong mọi điều kiện hoạt động 1.1.3.3 Mục tiêu - Mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận - Phục vụ công nghệ thông tin trong cả nước, cho nhu cầu phát triển ngành công nghệ thông tin trong hiện tại và tương lai. - Đáp ứng nhu cầu về thông tin giúp cho nhà quản lý chính xác kịp thời. - Xác định các mục tiêu chiến lược từ đó phân bổ tiêu chí từng đơn vị, từng thành viên phải tuân thủ theo tiêu chuẩn smart. 1.2 Cơ cấu tổ của doanh nhiệp chức và bộ máy quản lý 1.2.1 Sơ đồ tổ chức Bệnh Máy Tính Quốc Tế ICARE là công ty cổ phần, công ty chuyên về khám và chữa bệnh cho máy tính. Phương châm chủ yếu của công ty là “Luôn SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 4 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân hướng về khách hàng và các sản phẩm công nghệ thông tin” với khẩu hiệu iCARE (In Computer Absolute Readiness) Ý nghĩa ICARE (Innovative Carrity Add Value Reliable Easy) - Innovative: có sáng kiến đổi mới. - Add Value: thêm vào giá trị gia tang - Reliable: sự tin cậy, tin tưởng - Easy: dễ sử dụng Do môi trường kinh doanh của công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang trở nên rất phát triển với tốc độ nhanh chóng. Công ty phải chú trọng đến kết quả kinh doanh cuối cùng và hoàn thành những mục tiêu đã được đề ra, các bộ phận của công ty được kết nối với nhau thật chặt chẽ, hỗ trợ trong công việc, tạo điều kiện cho ban lãnh đạo công ty nắm rõ mọi hoạt động của công ty hơn trong việc điều hành công ty, đồng thời kết hợp với sự hỗ trợ đắc lực của các phòng ban, nhằm giúp cho Ban giám đốc giảm đi một số công việc đáng kể và có cơ hội tìm kiếm phương hướng phát triển cho công ty. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho các phòng ban chức năng phát huy năng lực của mình. Điều này được thể hiện qua sơ đồ sau: SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 5 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ISPACE CHI NHÁNH 1 CHI NHÁNH 2 CHI NHÁNH 3 CHI NHÁNH 4 CHI NHÁNH BIÊN HÒA CHI NHÁNH 6 CHI NHÁNH 7 CHI NHÁNH 8 CHI NHÁNH CẦN THƠ Khoa giải phẫu & phục hồi chức năng Khoa điều trị nội trú BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC iCARE GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT SALE & MARKETING Khoa cấp cứu & điều trị ngoại trú Khoa mạng & bảo mật Khoa bảo trì SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa bảo hành Phòng tài chính kế toán Phòng hành chính nhân sự Phòng Phòng kinh Marketing doanh Trang 6 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân 1.2.2 Nhiệm vụ và chức năng từng phòng ban Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 4 thành viên: Ông Hoàng Quốc Việt: Chủ tịch HĐQT Ông Trần Đại Hải: thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo: Thành viên HĐQT Kế toán trưởng: Bùi Thị Thu Giám đốc (CEO): CEO là người điều hành cao nhất của công ty, thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu mà HĐQT giao phó. Giám đốc quản lí và điều hành mọi hoạt động của các phòng ban và bộ phận của các công ty, phân việc bàn bạc và thông qua HĐQT những vấn đề chiến lược về nhân sự, kinh doanh, tài chính….Ngoài ra giám đốc còn là người đại diện trước pháp luật, thực hiện đầy đủ các chính sách pháp luật do Bộ tài chính và nhà nước quy định. Khoa cấp cứu và điều trị ngoại trú: Nhận bệnh khám, tổng quát, ghi phiếu chuẩn đoán và hướng dẫn chữa trị cho tất cả các khoa và điều trị ngoại trú, tư vấn trả lời báo chí, quản lí website, kiểm soát chất lượng dịch vụ và thực hiện bảo hành tận nơi. Khoa điều trị nội trú: Điều trị các máy PC và linh kiện, điều trị các thiết bị văn phòng, các máy laptop, máy kĩ thuật số, thiết bị mạng… Khoa giải phẫu và phục hồi chức năng: Sửa chữa các linh kiện điện tử do các khoa khác chuyển sang; liên kết, hợp tác với bên ngoài điều trị tất cả các chứng bệnh của mọi loại thiết bị. Khoa mạng và bảo mật: Chuyên nghiên cứu giáp pháp thích hợp công nghệ và giải pháp về mạng máy tính, thực hiện các dự án và ứng dụng trong bảo mật công nghệ thông tin. Bộ phận bảo hành: Thực hiện công tác bảo hành tất cả các thiết bị của khách hàng, lưu trữ các linh kiện bảo hành sửa chữa, các linh kiện thay thế quản lý hàng hóa và theo dõi tình trạng thiết bị. SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 7 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân Phòng kế toán Thực hiện kiểm soát tình hình tài chính nội bộ công ty. Theo dõi tình hình thu - chi, công nợ, hàng tồn kho, tài sản cố định, thanh toán lương… của công ty. Lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế nhằm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Thường xuyên cập nhật thông tin của Bộ tài chính và nhà nước về các điều luật hiện hành. Phòng hành chính nhân sự: Thực hiện việc quản lý, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực của công ty. Lập các thủ tục hành chính cho công ty Hoạch định các chiến lược cụ thể trong việc đào tạo các bác sĩ máy tính cho công ty. Thực hiện các chính sách pháp luật về hành chính và nhân sự do nhà nước ban hành. Quản lý và cung cấp các thiết bị, đồ dùng văn phòng cho các phòng ban. Phòng Marketing: Chuyên thiết kế các gói dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và cung cấp các linh kiện, thiết bị chuyên dùng cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các giải pháp về công nghệ thông tin. Phòng kinh doanh Chuyên về kinh doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng và tìm ra những giải pháp kinh doanh hiệu quả cho công ty. Tìm ra đối tác kinh doanh cho công ty. 1.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 1.3.1.1 Hình thức tổ chức - Bộ máy kế toán Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung. SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 8 Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân Theo hình thức này, chứng từ được lập ở nhiều bộ phận khác nhau, sau đó được đưa về phòng kế toán trong thời gian ngắn nhất nhằm đảm bảo tính kịp thời cho việc kiểm tra, xử lý, cung cấp thông tin. Việc hạch toán kế toán từ xử lý chứng từ đến ghi sổ kế toán hay lập báo cáo kế toán đều được thực hiện tập trung ở phòng kế toán của công ty. Tất cả chứng từ được lưu trữ tại công ty. Nhờ phát huy được lợi thế này mà toàn bộ thông tin kế toán được cung cấp kịp thời, từ đó kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty một cách chính xác và nhanh nhất. 1.3.1.2 Sơ đồ bộ máy kế toán KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán bán hàng Thu ngân Kế toán hoá đơn chứng từ và báo cáo thuế Kế toán vật tư hàngh oá Kế toán thanh toán Kế toán tổng hợp Thủ quỹ 1.3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ các nhân viên phòng kế toán Kế toán trưởng: - Quản lý và điều hành công việc của kế toán viên - Quản lý hệ thống Sofware cho công ty. - Đăng ký với cơ quan thuế đồng thời cập nhật thường xuyên các thay đổi về luật thuế nhằm thực hiện đầy đủ và kịp thời. - Theo dõi tình hình thu- chi, công nợ, tài sản cố định nhập xuất tồn hàng hóa…của Cty - Kiểm tra và theo dõi công việc của các kế toán viên. - Phê duyệt về các khoản chi phí cho công ty một cách hợp lý. SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 9 Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công ty đối với cơ quan thuế, nhà nước. Kế toán bán hàng: - Theo dõi và trực tiếp giám sát doanh thu bán hàng và dịch vụ - Cập nhật thông tin khách hàng và đưa lên kế toán chứng từ xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng. - Đối chiếu với số liệu hàng hóa thực xuất hàng ngày. - Lập báo cáo bán hàng, công nợ vào cuối tháng cho kế toán Trưởng. Thu ngân: Phụ trách các khoản thu của khách hàng về tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ đầy đủ và đúng theo tỷ giá. Kế toán hóa đơn chứng từ và báo cáo thuế - Phụ trách xuất hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ. - Kết hợp với kế toán bán hàng để thường xuyên kiểm tra phiếu bán hàng. - Tiến hành điều chỉnh nếu nhập hàng hóa trả lại. - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vào cuối tháng cho kế toán Trưởng. - Lập báo cáo tổng hợp trình kế toán Trưởng duyệt và tiến hành lập báo cáo thuế một cách chính xác. - Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Kế toán thanh toán: - Phụ trách trực tiếp tình hình thu chi và tiến hành lập phiếu thu chi theo đúng thủ tục, chứng từ hợp lý. - Theo dõi và đôn đốc việc thu hồi công nợ cho công ty khi đến hạn. - Lập các báo cáo công nợ, thanh toán sổ bảo hiểm vào cuối ngày, cuối tháng chuyển cho kế toán Trưởng. Kế toán vật tư hàng hóa: - Theo dõi trực tiếp việc nhập xuất tồn vật tư hàng hóa. - Theo dõi các hợp đồng từ bộ phận mua hàng và kiểm tra chất lượng, quy cách hang hóa. SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 10 Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân Đối chiếu tình hình giá cả hàng nhập, xuất và cập nhật hàng hóa lưu thông trên thị trường. - Lập bảng nhập- xuất-tồn hàng hóa, vật tư vào cuối mỗi tháng chuyển cho kế toán Trưởng. Kế toán tổng hợp: - Kiểm tra số liệu hàng hóa đầu vào, đầu ra vào cuối mỗi tháng. - Lập báo cáo thuế chính xác, đúng hạn, đầy đủ. - Tổng hợp các số liệu kế toán và lập báo cáo tổng hợp số liệu cho hợp lý. Thủ quỹ: - Chịu trách nhiệm về tất cả các khoản thu chi tiền của công ty được kế toán Trưởng duyệt. - Lập bảng chiết khấu hàng hóa cho công ty. - Lập bảng kê thu-chi tiền vào mỗi cuối ngày, cuối tháng và cuối niên độ kế toán và chuyển đến kế toán Trưởng duyệt. 1.3.2 Chế độ kế toán tại công ty 1.3.2.1 Niên độ kế toán - Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01/07 kết thúc ngày 30/6 năm sau. 1.3.2.2 Hình thức sổ kế toán Công ty Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán hỗ trợ: ERP (INTEGRATED BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM) Đặc điểm phần mềm kế toán hỗ trợ: ERP được thiết kế lập trình dựa trên công nghệ 2 lớp, 3 lớp nên đáp ứng được mô hình triển khai trên diện rộng từ mạng LAN, WAN, Internet…với cơ sở dữ liệu tập trung tại một bộ phận. Hệ điều hành mạng có thể là Windows, Server hoặc Novell net ware. Hệ điều hành các máy trạm là Win 98, win XP, Win 2000 hoăc cao hơn. SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 11
- Xem thêm -