Just-enough-english-grammar-illustrated

  • Số trang: 145 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
phamthihuyen5584

Đã đăng 4 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2015

Mô tả:

Đây là một cuốn sách rất hay, có ích.Tranh ảnh, màu sắc bắt mắt dễ học và tiếp thu. Giúp cải thiện ngữ pháp tiếng anh nhanh chóng và có hiệu quả.Ngoài ra chúng ta cũng có thể tự học hay thảo luận nhóm cùng bạn bè.