Instal and config tmg 2010

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 581 |
  • Lượt tải: 0
thenetvn

Đã đăng 3 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2015

Mô tả:

Cài đặt Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 – TMG 2010 (Forefront Threat Management Gateway) là phiên bản của Microsoft thay thế cho ISA 2006. Với những tính năng bảo mật hệ thống được nâng cao đáng kể, các bạn có thể yên tâm vì nhân viên trong công ty có thể truy cập internet một cách hiệu quả mà không cần phải lo lắng về phần mềm độc hại (malware) & các mối đe dọa khác.