Hướng dẫn sử dụng winscp & putty

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 204 |
  • Lượt tải: 3
lequangtien

Đã đăng 59 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2015

Mô tả:

Đối với bất kỳ nhà quản trị hệ thống Linux nào thì công cụ quan trọng và không thể thiếu để kết nối từ Windows đến Linux là WinSCP & Putty. Thông thường mọi người sẽ dùng hai phần mềm trên một cách riêng lẽ với nhau tuỳ theo như cầu trong lúc làm việc, ít khi kết hợp chúng lại với nhau để nâng cao hiệu xuất.