Huong dan cai dat firewall csf tren linux

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 156 |
  • Lượt tải: 0
lequangtien

Đã đăng 59 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2015

Mô tả:

Config Server Firewall (CSF) là một bộ phần mềm/script cung cấp một Firewall cho Linux theo kiểu Stateful Packet Inspection và Login Intrusion Detection. CSF cung cấp giao diện đồ hoạ (GUI) cho các hosting panel phổ biết như cPanel, Directadmin và Webmin. Những người không quen với việc sử dụng SSH và thao tác lệnh thì có thể sử dụng giao diện đồ hoạ, với các quản trị viên, bạn có thể thực hiện bằng dòng lệnh để chặn / mở IP, đóng / mở port trên giao diện dòng lệnh của Linux.