Học mạng nơron theo mô hình som và ứng dụng trong bài toán quản lý khách hàng vay vốn ngân hàng

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 21 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu