Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán việt nam

  • Số trang: 161 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23874 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015

Mô tả:

Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán việt nam