Hoàn thiện thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại việt nam

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 1
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu