Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống và thâm canh cà chua c155, dưa chuột lai pc4 phục vụ tiêu dùng trong nước và chế biến xuất khẩu.

  • Số trang: 172 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu