Hoàn thiện kế toán công cụ tài chính trong các doanh nghiệp phi tài chính tại việt nam [full]

  • Số trang: 294 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2015

Mô tả:

Hoàn thiện kế toán công cụ tài chính trong các doanh nghiệp phi tài chính tại Việt Nam [FULL]