Hòan thiện hệ thống sản xuất hoa (phong, lan, cúc, layơn) bằng nuôi cấy mô quy mô công nghiệp và phát triển vùng sản xuất hoa hàng hóa ở duyên hải nam trung bộ

  • Số trang: 193 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu