Hoàn thiện công tác kiểm soát thu chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước gia lai.

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15187 tài liệu