Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm các loại sợi phục vụ cho các mặt hàng dệt kim, chỉ thêu và chỉ may

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 247 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu