Hoàn thiện công nghệ khoan phụt vữa áp lực cao (jet-grouting) nhằm tăng khả năng chống thấm cho công trình thủy lợi

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu