Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu