Hệ thống quản lí các vụ án thành phố cần thơ

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ THỐNG QUẢN LÍ CÁC VỤ ÁN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Sinh viên thực hiện: Vũ Đức Thuận Cán bộ hướng dẫn: TS.GVC.Phạm Thị Xuân Lộc MSSV: 1107935 Lớp: Hệ Thống Thông Tin MSCB: 514 Cần Thơ, tháng 12 năm 2014 Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2014 GVHD: TS.GVC. Phạm Thị Xuân Lộc GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc SVTH: Vũ Đức Thuận Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN  .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày……tháng…...năm 2014 GVPB1:TS. Phạm Thị Ngọc Diễm GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc GVPB2:ThS. Nguyễn Thanh Hải SVTH: Vũ Đức Thuận Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông, trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và đã khích lệ hỗ trợ mọi mặt cho chúng em trong suốt 4 năm đại học vừa qua, để em cũng như các bạn có được hành trang vững bước vào đời. Đặc biệt, em xin cảm ơn Cô TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc, người đã luôn sẵn sàng và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên em và các bạn trong nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài để chúng em có thể hoàn thành tốt luận văn. Em xin cảm ơn Cô TS. Phạm Thị Ngọc Diễm và Thầy ThS. Nguyễn Thanh Hải đã giành thời gian, công việc nhận phản biện cho em. Tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè đã và đang luôn động viên, chia sẻ, giúp đỡ tôi tận tình trong suốt thời gian học tập cũng như thực hiện luận văn này. Cuối cùng, con kính gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình. Cảm ơn Cha, Mẹ đã khó nhọc sinh thành và giáo dưỡng con trưởng thành đến ngày hôm nay. Cảm ơn gia đình luôn tin tưởng, khích lệ, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con trong suốt thời gian qua để con có được thành quả như ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn!!! GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc SVTH: Vũ Đức Thuận Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ Mục Lục CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ............................................................................. 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................................1 1.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ................................................................................1 1.3 MỤC TIÊU .......................................................................................................................2 1.3.1 Mục tiêu chính .................................................................................. 2 1.3.2 Mục tiêu cụ thể ................................................................................. 2 1.4 PHẠM VI ĐỀ TÀI ...........................................................................................................2 1.4.1 Về người dùng .................................................................................. 2 1.4.2 Về chức năng.................................................................................... 3 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN..................................................................................3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT................................................................... 5 2.1 CHƯƠNG TRÌNH MÁY CHỦ HTTP (APACHE). ................................................5 2.2 CHƯƠNG TRÌNH TẠO MÁY CHỦ WEB XAMPP ..............................................6 2.3 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL .............................................................6 2.4 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP .................................................................................9 2.5 Ngôn ngữ CSS ............................................................................................................10 2.6 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVASCRIPT..............................................................11 2.7 AJAX ...............................................................................................................................12 2.8 JQUERY[17] ....................................................................................................................14 2.9 NGÔN NGỮ XML .......................................................................................................16 GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc SVTH: Vũ Đức Thuận Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN......................................17 3.1 ĐẶC TẢ HỆ THỐNG ..................................................................................................17 3.2 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ..........................................................................................18 3.2.1 Mô hình CDM...................................................................................18 3.2.2 Mô hình dữ liệu mức luận lý LDM .....................................................19 3.2.3 Các ràng buộc tham chiếu................................................................20 3.2.4 Lưu đồ dòng dữ liệu (DFD)...............................................................22 3.3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ..........................................................26 3.3.1 Sơ đồ chức năng..............................................................................26 3.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG .....................30 3.4.1 Trang chủ ........................................................................................30 3.4.2 Trang đăng kí thành viên..................................................................31 3.4.3 Hướng dẫn sử dụng .........................................................................32 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ......................................53 4.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ..............................................................................................53 4.1.1 Kiến thức .........................................................................................53 4.1.2 Chương trình....................................................................................53 4.2 HẠN CHẾ VÀ KHÓ KHĂN........................................................................................54 4.2.1 Hạn chế ...........................................................................................54 4.2.2 Khó khăn .........................................................................................54 4.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..............................................................................................55 GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc SVTH: Vũ Đức Thuận Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................56 PHỤ LỤC 1 - MÔ TẢ THUỘC TÍNH................................................................57 GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc SVTH: Vũ Đức Thuận Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ Ý NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Chữ viết tắt Ajax AppServ ASP BSD CDM CGI CMS CSDL DFD DOM EBML ETL FTP HTML HTTP IIS JSON MSSQL Perl PHP RPC SMTP SQL SVG W3C Xampp XHTML XML Diễn giải Asynchronous Javascript and XML Application Server Active Server Pages Berkely Software Distribution Conceptual Data Model Computer-generated imagery Content Management System Cơ Sở Dữ Liệu Data Flow Diagram Document Object Model Extensible Binary Meta Language Extract - Transform - Load File Transfer Protocol HyperText Markup Language HyperText Transfer Protocol Internet Information Sevices JavaScript Object Notation Microsoft Structured Query Language Practical Extraction and Report Language Personal Home Page(PHP) Hypertext Preprocessor Remote Procedure Calls Simple Mail Transfer Protocol Structured Query Language Scalable Vector Graphics World Wide Web Consortium X(*) + Apache + MySQL + PHP + Perl Extensible HyperText Markup Language Extensible Markup Language (*) X là cross (platform ) ám chỉ dùng được cho cả 4 hệ điều hành khác nhau : Windows, Linux, Solaris và MAC. GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc SVTH: Vũ Đức Thuận Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ TÓM TẮT  Trong những năm trở lại đây, lượng hồ sơ tiếp nhận thụ lí các vụ án trong địa bàn thành phố Cần Thơ ngày một nhiều nên việc quản lí thông tin liên quan về các vụ án vẫn đang gặp không ít khó khăn. Mặt khác, nhu cầu muốn tìm hiểu về luật và thông tin các vụ án xảy ra gần đây cũng được người dân quan tâm không kém. Chính vì thế đề tài xây dựng hệ thống “Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ” được thực hiện để giải quyết phần nào nhu cầu quản lí vụ án,luật của tòa án nói riêng và tìm hiểu của người dân nói chung. Hệ thống được xây dựng trên nền website bằng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Hệ thống bao gồm 4 phân nhóm người dùng đó là : khách vãng lai, thành viên, thư kí tòa án và quản trị viên.Với từng nhóm người dùng khác nhau thì hệ thống sẽ cung cấp các nhóm quyền hạn khác nhau để thao tác với website. Các chức năng chính mà website cung cấp bao gồm: thêm ,sửa,xóa tìm kiếm thông tin về các vụ án,luật,nghị định ;cập nhật, đăng kí thêm thành viên mới,sửa thông tin thành viên ,….. Sau thời gian tìm hiểu và thực hiện,nay hệ thống “Quản lí các vụ án Thành phố Cần Thơ” đã hoàn thành có thể đưa vào sử dụng để phục vụ nhu cầu cấp thiết hiện nay. GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc SVTH: Vũ Đức Thuận Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ ABSTRACT  In recent years, the quantity of case dossiers that were adopted by the Court in Can Tho city is increasing dramatically. Therefore, the management of information relating to cases has been facing many troubles. Besides, the demand for legal researching and updating information of recent cases has attracted attention of many people. For that reason, the thread of “Cases Management in Can Tho city” is built to meet the demand for managing cases in Court and widening legal kno wledge of people. This system is based on the background of the website and is built by PHP programming language which is associated with database managing system MySQL. The system includes 4 groups of users, such as: guests, members, Court clerks and administrators. Each group of users will be provided exclusive privileges by the system to exploit the database of website. The key function supplied by the websites includes: Adding, amending, deleting, exploring information of cases, law, and decree; updati ng, registering new members and amending member’s information… After a long time of studying and building, the system of “Cases Management in Can Tho city” has been completed and been able to be applied to satisfy this urge demand above. GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc SVTH: Vũ Đức Thuận Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Theo thống kê nhận được thì từ năm 2012 trở lại đây tình hình tội phạm tại thành phố Cần Thơ đang có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp . Đặc biệt là độ tuổi phạm tội ngày một trẻ hóa và tính chất gây án ngày một manh động ,liều lĩnh hơn. Trên toàn địa bàn, đã xảy ra 135 vụ cướp giật tài sản, 103 vụ trộm cắp xe máy và 10 vụ đánh người gây thương tích được thực hiện .Qua đợt truy quét công an thành phố Cần Thơ đã khám phá 19 vụ, khởi tố 28 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 16 đối tượng có lệnh truy nã .Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra 312 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ cầm đồ; phát hiện 130 cơ sở vi phạm với các lỗi như không thực hiện việc thông báo lưu trú, cầm cố tài sản không hợp đồng và không đúng chủ sở hữu… Qua đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 60 trường hợp với số tiền 103 triệu đồng. Tại tòa án, số lượng đơn thưa kiện về các mảng dân sự ngày một nhiều gây ra rất nhiều khó khăn trong việc quản lí các hồ sơ và tiến trình điều tra xét xử. Chính vì vậy, đề tài hệ thống website “Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ “ đã được thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn trên. Một mặt có thể quản lí các hồ sơ vụ án 1 cách chặt chẻ, dễ dàng tìm kiếm,chỉnh sửa hoặc cập nhật thêm những tình tiết mới, một mặt có thể công bố rộng rãi cho người dân về pháp luật và tình hình tội phạm ngày nay . 1.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Các đề tài về “Quản lí vụ án” từ trước đến nay vẫn chưa được thực hiện và công bố rộng rãi. Đây là 1 đề tài hoàn toàn mới được thực hiện với quy mô rộng , có tính đại chúng cao. SVTH: Vũ Đức Thuận GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc 1 Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ MỤC TIÊU 1.3 1.3.1 Mục tiêu chính Xây dựng hệ thống “Quản lý các vụ án thành phố Cần Thơ” chạy trên nền web. 1.3.2 Mục tiêu cụ thể - Tiếp nhận thông tin về các vụ án trên địa bàn thành phố từ Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ. Chọn lọc và phân loại các vụ án theo quy mô và loại vụ án. Tìm kiếm và cập nhật những bộ luật , nghị định mới nhất được Quốc hội ban hành. hân tích và thiết kế hệ thống thông tin hỗ trợ cho việc quản lý thông tin các vụ án - cũng sao cho dữ liệu được ràng buộc chặc chẽ, toàn vẹn và phù hợp với nhu c ầu người dùng. hân tích, thiết kế các chức năng hệ thống sao cho thân thiện với người sử dụng và - tránh những sai sót. - Tạo cơ sở dữ liệu cùng các ràng buộc toàn vẹn trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. - Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh, cài đặt, kiểm thử và sửa lỗi. PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.4 1.4.1 Về người dùng - Hệ thống được làm ra để phục vụ cho công tác quản lí và tìm kiếm thông tin về các vụ án, pháp luật, nghị định nên người dùng chính là các nhân viên trực thuộc tòa án và người dân. - Hệ thống hướng đến 4 nhóm người dùng: + Quản trị viên hệ thống (Administrator). + Thư kí tòa án ( Court clerk). + Thành viên ( Member). + Khách vãng lai (Guest). SVTH: Vũ Đức Thuận GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc 2 Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ 1.4.2 Về chức năng Đề tài “Quản lý các vụ án thành phố Cần Thơ” bao gồm 2 phân hệ chính đó là : quản lí thành viên và quản lí vụ án,luật,nghị định.Trong đó,thành viên được chia làm 2 nhánh đó là thành viên trực thuộc tòa án và thành viên đăng kí tự do. - Quản lí thành viên do Quản trị viên phụ trách bao gồm các chức năng sau: + Cập nhật tài khoản người dùng ( thư kí tòa án, quản trị viên ,thành viên). Đối với tài khoản thư kí tòa án và tài kho ản quản trị viên thì Quản trị viên có thể tạo mới, sửa thông tin và xóa. Đối với tài khoản thành viên thì chỉ có tác vụ sửa và xóa. + - Cập nhật thông tin cá nhân của người dùng. Quản lý quản lí vụ án, luật, nghị định do Thư kí tòa án phụ trách gồm các chức năng: + Cập nhật thông tin liên quan đến vụ án như: nội dung vụ án, bị cáo, nguyên cáo, luật sư, thẩm phán ,phiên xét xử,…. + Cập nhật những bộ luật và nghị định mới nhất được quốc hội và chính phủ ban hành. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5 - Phân tích yêu cầu: + Tìm hiểu về pháp luật, các văn bản quy phạm được nhà nước và quốc hội ban hành. + Tìm hiểu về quy trình quản lý các vụ án tại tòa án. + Tổng hợp và phân loại thông tin các vụ án được cung cấp từ Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ. + Tổng hợp và phân loại các bộ luật,nghị định mới nhất được Quốc hội và chính phủ ban hành. + Đặc tả yêu cầu. - Thiết kế mô hình giải thuật: + Thiết kế mô hình CDM, DFD. + Thiết kế sơ đồ chức năng. SVTH: Vũ Đức Thuận GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc 3 Luận văn tốt nghiệp - Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ Cài đặt chương trình: Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị CSDL MySQL để xây dựng website. - Nhập liệu và kiểm thử: Cài đặt phần mềm, chạy thử nghiệm và kiểm tra lỗi. - Phần mềm, công cụ sử dụng: + Phần mềm thiết kế mô hình hệ thống PowerDesigner 16.1. + Phần mềm phát triển ứng dụng web: Adobe Dreamweaver CS6. + Gói phần mềm tạo máy chủ Xampp version 1.7.7. + Hệ quản trị CSDL MySQL. + Công cụ dạng web-base phpmyadmin giúp quản trị hệ CSDL MySQL. + Các trình duyệt web: Google Chrome, Mozila Firefox. - Kế hoạch thực hiện: STT Công vệc Số tuần thực hiện 1 - Tìm hiểu về pháp luật , nghị định và quy trình xét xử 2 tại tòa án. 2 - Thu thập thông tin về các vụ án, bộ luật và nghị định. 3 - Xác định ngôn ngữ lập trình để cài đặt chương trình. 3 - Thiết kế các mô hình giải thuật (CDM, DFD và sơ đồ 3 chức năng) 4 - Hoàn thiện các mô hình giải thuật. 4 - Xây dựng các bảng dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. - Tiến hành cài đặt chương trình. 5 - Nhập liệu và kiểm thử chương trình 1 6 - Sửa lỗi chương trình 2 7 - Viết báo cáo 2 SVTH: Vũ Đức Thuận GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc 4 Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Hệ thống “Quản lý các vụ án thành phố Cần Thơ” được xây dựng và phát triển trên nền web cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL trên công cụ phpMyAdmin của máy chủ web Xampp. Trong quá trình thực hiện đề tài, ngoài những kiến thức em đã học ở lớp, em còn đi sâu hơn để tìm hiểu những kiến thức quan trọng cần thiết cho việc xây dựng hệ thống cùng với sự nghiên cứu những công cụ, ngôn ngữ lập trình mới để có thể hoàn thiện tốt luận văn này. 2.1 CHƯƠNG TRÌNH MÁY CHỦ HTTP (APACHE). Apache là một chương trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP. Chạy trên các hệ điều hành tương tự như Unix, Microsoft Windows, Novell Netware và các hệ điều hành khác, Apache đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mạng web thế giới. Apache có các ưu điểm: + Là chương trình máy chủ mã nguồn mở có nhiều tính năng mạnh và linh hoạt dùng để làm web server. + Hỗ trợ đầy đủ những giao thức HTT trước đây như HTT /1.1. + Có thể cầu hình và mở rộng module. + Cung cấp source code đầy đủ với license không hạn chế. Bên cạnh Apache, còn có các máy chủ web (web server) khác cũng đang được nhiều người sử dụng như: + Lighttpd – một phần mềm máy chủ đang được W3C sử dụng. Nó là mã nguồn mở miễn phí và có thể chạy với các hệ điều hành khác nhau như Linux, Unix, Windows, Mac OS X miễn phí dựa trên Berkely Software Distribution (BSD), Jigsaw. Lighttpd đã được viết bằng Java và có thể chạy các kịch bản CGI và các chương trình H . + NginX - một máy chủ web mã nguồn mở tương đối nhẹ và không chiếm nhiều tài nguyên của hệ thống. Nginx được biết đến với sự ổn định và cấu hình đơn giản. Nó cũng có thể hoạt động như một proxy IMAP/POP3. Bên cạnh đó NginX đang lưu trữ khoảng 7,5% của tất cả các lĩnh vực trên toàn thế giới. SVTH: Vũ Đức Thuận GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc 5 Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ + LiteSpeed - một máy chủ web thương mại dùng trong các hệ thống website lớn. Một trong những lợi thế của LiteSpeed là có thể đọc cấu hình Apache trực tiếp và dể dàng tích hợp các sản phẩm để thay thế Apache. LiteSpeed hoạt động nhẹ nhàng và không tiêu tốn nhiều tài nguyên của hệ thống. + Zeus - máy chủ web chạy trên Linux và các hệ điều hành BSD miễn phí khác. Nó đã được phát triển bởi Zeus và được biết đến với tốc độ, độ tin cậy, bảo mật và tính linh hoạt cao. Máy chủ web Zeus không phải là miễn phí và chi phí nhiều hơn một ngàn bảng. Tuy các máy chủ web khác có những tính năng và ưu điểm nổi bật nhưng Apache vẫn là sự lựa chọn hàng đầu vì số lượng web sử dụng đã lên đến khoảng 83 triệu trang web và trở thành máy chủ web phổ biến nhất trên Internet, mà quan trọng nhất đó là những ưu điểm nó đã mang lại trong việc sử dụng. 2.2 CHƯƠNG TRÌNH TẠO MÁY CHỦ WEB XAMPP Là chương trình tạo máy chủ web được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công c ụ như phpMyAdmin. Không như Appserv, Xampp có chương trình quản lý khá tiện lợi, cho phép chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc nào. 2.3 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên internet. MySQL được sử dụng cho việc bổ trợ PHP, Perl và nhiều ngôn ngữ khác, nó làm nơi lưu trữ những thông tin trên các trang web viết bằng PHP hay Perl. MySQL có những ưu điểm như sau: + Tính linh ho ạt: Là một đặc tính nổi bật của MySQL, cho phép tùy biến hoàn toàn theo ý muốn, thêm vào các yêu cầu thích hợp cho database server. SVTH: Vũ Đức Thuận GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc 6 Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ + Tính thực thi cao: Có thể đáp ứng khả năng xử lý những yêu cầu khắt khe nhất của từng hệ thống, MySQL còn đưa ra các “công cụ” cần thiết cho các hệ thống doanh nghiệp khó tính bằng tiện ích tải tốc độ cao, bộ nhớ cache và các cơ chế xử lý nâng cao khác. + Có thể được sử dụng ngay: Đưa ra nhiều tùy chọn và các giải pháp để người sử dụng ngay cho server c ủa cơ sở dữ liệu MySQL. + Hỗ trợ giao dịch: MySQL hỗ trợ giao dịch mạnh một cách tự động, thống nhất, độc lập và bền vững. Ngoài ra, khả năng giao dịch cũng được phân loại đa dạng nên không gây trở ngại cho người đọc và ngược lại. Các dữ liệu được đảm bảo toàn vẹn trong suốt quá trình có hiệu lực của server và các mức giao dịch độc lập được chuyên môn hóa cao. + Nơi tin cậy để lưu trữ web và dữ liệu: Vì có tốc độ xử lý cao và khả năng chèn dữ liệu nhanh, hỗ trợ tốt cho các chức năng chuyên dùng cho web nên MySQL là lựa chọn tốt nhất cho các ứng dụng web và các ứng dụng web doanh nghiệp. + Chế độ bảo mật dữ liệu mạnh: Vì MySQL có các kỹ thuật mạnh trong việc xác nhận truy cập cơ sở dữ liệu và chỉ có người dùng đã được xác nhận mới có thể truy cập vào server cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, tiện ích sao lưu và phục hồi cho phép sao lưu và phục hồi toàn bộ hoặc tại một thời điểm nào đó. + Dễ dàng quản lý, sửa chữa và điều khiển hoạt động của nhiều server, điều khiển tác vụ thiết kế dữ liệu và ETL (Extract - Transform – Load), quản trị cơ sỡ dữ liệu hoàn thiện cũng như quản lý công việc và thực hiện kiểm tra. + Mã nguồn mở tự do và hỗ trợ xuyên suốt: Nhiều doanh nghiệp lo lắng việc sử dụng mã nguồn mở là không an toàn và không được hỗ trợ tốt vì đa số tin vào các phần mềm có bản quyền, nhưng đối với MySQL, các nhà doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm về điều này, MySQL có chính sách bồi thường hẳn hoi và luôn hỗ trợ tối đa cho quý doanh nghiệp. + Tổng chi phí thấp. Ngoài ra, hiện nay còn có các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác mà nổi bật nhất là MSSQL và Oracle. SVTH: Vũ Đức Thuận GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc 7 Luận văn tốt nghiệp Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ + Đối với MSSQL[12]:  Về tính năng (functions): MySQL hơn MSSQL ở tính năng cung cấp nhiều loại công cụ lưu trữ. Tuy nhiên tính về mặt tích hợp chặt chẽ cho trọn bộ hệ thống và công cụ phát triển phần mềm thì MSSQL tích hợp tốt hơn MySQL, đặc biệt ở mảng .NET. Ngoài ra, MSSQL còn hỗ trợ XML, trong khi đó thì MySQL chưa làm được chuyện này. Các chức năng cần thiết như View, Store rocedure, Trigger thì cả hai tương đương nhau.  Về hiệu suất (performance): MSSQL kém hơn MySQL nhiều mặt. MSSQL đòi hỏi tài nguyên rất lớn (cấu hình CPU mạnh, nhiều RAM…). Trong khi MySQL không đòi hỏi nhiều như MSSQL. MySQL có thể chạy trên các UNIX high-end system và thực hiện tốt hơn MSSQL trong nhiều trường hợp.  Khả năng nhân bản (replication): MySQL nhanh hơn và ít sự cố hơn so với MSSQL vì tất cả các lệnh SQL dùng để thay đổi, cập nhật dữ liệu được lưu giữ trong binary log. MSSQL cung cấp nhiều phương pháp nhân bản cao cấp hơn, chi tiết hơn bởi thế nó phức tạp hơn và chậm hơn. + Đối với Oracle [12]:  Tốc độ (speed): MySQL khá nhanh, bảng của MySQL lên đến 8GB đủ dùng cho các công ty không quá lớn. Và MySQL còn có thể xử lý được đến 12.000 kết nối đồng thời, đủ dùng cho 80% các công ty trên thế giới.  Tính năng (features): Các tính năng mạnh của MySQL đang được bổ sung dần qua từng phiên bản.  Số nhà phát triển (developers) dùng MySQL hiện nay là rất lớn trên thế giới bởi sự bảo mật cao, cho nên các ứng dụng chạy trên MySQL cũng rất nhiều và miễn phí. Từ sự so sánh với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu nêu trên, chúng ta thấy rõ sự thuận lợi của MySQL đã đem lại trong công việc với các chức năng chạy khá tốt và tốc độ xử lý nhanh. SVTH: Vũ Đức Thuận GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc 8 Luận văn tốt nghiệp 2.4 Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP PHP (Personal Home Page(PHP) Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (script programming language) hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên H đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới. Về mặt cấu trúc: PHP là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, các mã lệnh của PHP có thể nhúng trực tiếp vào trang HTML, khối lệnh PHP bắt đầu bằng thẻ “”. PHP có những ưu điểm dưới đây: + Dùng mã nguồn mở và có thể chạy trên Apache và IIS (Internet Information Sevices). + Phổ biến hơn AS vì hiên nay số lượng website sử dụng PHP rất cao. + Dễ học khi người sử dụng đã biết HTML và ngôn ngữ C. + Dễ cấu hình vì PHP chủ yếu dựa vào máy chủ web Xampp. + Nhiều hệ thống CMS miễn phí khi dùng. + H thường đi chung với MySQL nên dễ dàng cho người sử dụng. Tuy nhiên H cũng có một nhược điểm như: + Mã nguồn không bắt mắt. + Chỉ chạy trên ứng dụng web. PHPMailer là một thư viện mã nguồn mở miễn phí của PHP được phát triển bởi Marcus Bointon và được Worx International Inc phát hành, hiện tại có khoảng 9 triệu người dùng chính thức trên khắp thể giới. Nó được dùng để gửi mail thông qua SMTP ở bất kì đâu. SVTH: Vũ Đức Thuận GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc 9 Luận văn tốt nghiệp 2.5 Quản lí các vụ án thành phố Cần Thơ Ngôn ngữ CSS CSS (Cascading Style Sheets) được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML. Ngoài ra ngôn ngữ định kiểu theo tầng cũng có thể dùng cho XML, SVG. Các đặc điểm kỹ thuật của CSS được duy trì bởi World Wide Web Consortium (W3C). Thay vì đ ặt các thẻ qui định kiểu dáng cho văn bản HTML (hoặc XHTML) ngay trong nội dung của nó, bạn nên sử dụng CSS. Có 3 cách sử dụng CSS: + Inline CSS: Áp dụng trực tiếp trên đối tượng bằng thuộc tính “style”. Ví dụ: Đoạn text được in đậm, gạch chân, màu đỏ + Internal CSS: Đặt CSS ở đầu trang web và nằm bên trong thẻ “head” với dạng như sau: Câu lệnh CSS. Ví dụ: SVTH: Vũ Đức Thuận GVHD: TS.G VC. Phạm Thị Xuân Lộc 10
- Xem thêm -