Harry potter and the sorcerer\'s stone - chapter 1

  • Số trang: 327 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 268 |
  • Lượt tải: 2
GiangHuynh

Đã đăng 116 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2015

Mô tả:

Seri Bộ sách Harry Potter - 7 phần của tiểu thuyết gia người Anh Joanne \"Jo\" Rowling. Bộ sách này được hàng triệu độc giả già trẻ trên thế giới yêu thích, nhận được nhiều giải thưởng liên tiếp...