Hàm lồi, hàm lồi suy rộng và tính chất

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 420 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu