Hàm lồi (a, e1, e2) - lồi trên tập (a, e1, e2)- lồi

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu